Arkiv

I arkivet finns tidigare nummer av Finsk Tidskrift fr o m 2011 i fulltext.

Arkivet kompletteras successivt med nya nummer sex månader efter att de publicerats.

Den som vill bekanta sig med äldre årgångar kan vända sig till  Åbo Akademis bibliotek som har kompletta serier av Finsk Tidskrifts 140-åriga utgivning. Databasen ArtikelSök indexerar merparten av materialet i Finsk Tidskrift. Texter från 1980-talet och framåt är sökbara där.

Under menyn Arkiv hittar du årgångarna fr o m 2011.

Utgivna nummer 2023

Utgivna nummer 2022

Utgivna nummer 2021

Utgivna nummer 2020

Utgivna nummer 2019

Utgivna nummer 2018

Utgivna nummer 2017

Utgivna nummer 2016

Utgivna nummer 2015

Utgivna nummer 2014

Utgivna nummer 2013

Utgivna nummer 2012

Utgivna nummer 2011