Utgivna nummer 2021

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 1 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tillväxt som ideal, krympning som realitet?

Essäer

Pekka Kettunen
Växande och krympande kommuner

Siv Sandberg
Allt det andra som gör en kommun till en kommun

Kenneth Nordberg
Vad gör lokala samhällen välfungerande?

Mats Wickström
Den svenska jorden i ljuset av en historisk nyröjning med finlandssvensk slagsida

Granskaren

Lars Hertzberg
Läsvärd levnadsteckning över en finlandssvensk ”grek”

Victoria Kotkamaa
Klusterverk: ett nytt begrepp på det litteraturvetenskapliga forskningsfältet

Lennart J. Lundqvist
Strålande tider, härliga tider, men det kostade på!

Matias Kaihovirta
Folkhemmets oroliga Stockholmsungdomar

Kasper Braskén
Renegater mellan kommunism och nazism

Kjell Andersson
Den unge Koivisto med intresse för Freud, Cole, Kropotkin och Jung

Finsk Tidskrift 2 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Mot större samhälleliga klyftor

Kollegialt granskade artiklar

Yvonne Lindqvist
Det svenska översättningsfältet och det skönlitterära översättarkapitalet. 15 översättares arbete med nutida spansk-karibisk litteratur som exempel

Essäer

Lennart J. Lundqvist
Sverige – på nytt ett klassamhälle?

Panu Petteri Höglund
Vasilij Aksionov: stilsökare, romanförfattare och – profet?

Andrej Scheglov
Mästaren och Margarita på svenska. Anmärkningar beträffande översättningen av Michail Bulgakovs roman

Marja Lindberg
Att hålla sig flytande – finländska barnfamiljers välbefinnande under ekonomiskt svåra tider

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Som tornsvalan i toalettstolen – en lägesrapport om vår samtid

Karoliina Dahl
Religionsläskunnighet i det finländska samhället

Britt-Marie Villstrand
Christian Ludvig Hjelt – en mångsysslare i bokbranschen

Finsk Tidskrift 3-4 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tid för kontemplation

Essäer

Maria Lassén-Seger
Debutantstarkt och manlighetsfixerat. Prosaåret 2020

Jenny Jarlsdotter Wikström
Alfabetets användning. Poesiåret 2020

Mia Österlund
Döden går omkring med skära kinder och talar med alla. Barnboksåret 2020

Heidi von Wright
Tänkt och släkt – en poetisk pusselessä om minnen, människor och platser

Sam Holmqvist
1900-talsmyten om Lasse-Maja. En kvantitativ jämförelse av 1900- och 2000-talsutgåvorna av Lasse-Majas självbiografi

Fredrik Hertzberg
Fejden kring Septemberlyran

Heidi Höglund
På spaning efter en poesididaktik

Granskaren

Ria Heilä-Ylikallio
Rykande aktuell bok om studentexamensprovet

Kristina Fjelkestam
Barn av sin tid

Kjell Andersson
Tikkanens personor

Claus K. Madsen
Modernismens voldsomme sider

Pärmbild: Heidi von Wright


Finsk Tidskrift 5 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Kommunikation och relationer i en digital tidsålder

Kollegialt granskade artiklar

Charlotta Hilli
Att tänka med posthumanistisk bildningsteori i virtuella lärmiljöer. Etiska relationer och kommunikation

Essäer

Sven-Johan Spånberg
Arthur Symons – en bortglömd författare och kritiker

Panu Petteri Höglund
Självbiografi som litterär genre i det gäliska Irland

Carola Envall
Nätet, klösträet, luppen – kroppar och redskap i metapoetiska dikter av Solveig von Schoultz

Granskaren

Olli Lagerspetz
Edvard Westermarck och hans miljö

Else-Britt Kjellqvist
Havet – föremål för blicken och ordet

Lennart J. Lundqvist
Håll Sverige utanför – även om kungen går

Henrika Zilliacus-Tikkanen
Fördjupad kunskap om den engagerade reportern

Finsk Tidskrift 6 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tillgång till kultur och vetenskap i Svenskfinland

Essäer

Andreas Fagerholm
Pandemin och demokratin

Kerstin Romberg
Rösterna i den sena timmen. Bo Carpelans undergångsroman från 1971

Patrick Sibelius
Konservativ eller progressiv, än sen?!

Lennart J. Lundqvist
Sverige som inte var med i kriget

Hanna Lahdenperä
Att ställa den skönlitterära texten i förgrunden

Granskaren

Matias Kaihovirta
Empatisk arbetarhistoria om judiska Bund i efterkrigstidens Sverige

Anna Forssberg
Nya öppningar om litteraturens kunskapsalstrande

Andreas Granberg
Blivande akademiker som propagandamakare

Hanna Lindberg
Från vaggan till graven med hälsan i behåll – Folkhälsan 100 år

Finsk Tidskrift 7-8 2021

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Olika roller och uppdrag

Kollegialt granskade artiklar

Kaj Ahlsved
Idrottspropagandans klingande former. Helsingfors gymnastikklubbs uppvisningsverksamhet 1875–1900

Essäer

Oscar Winberg
Angrepp på fjärde statsmakten som demokratisk kris i Förenta staterna

Elisabeth Tegelberg
La familia grande – en uppgörelse med familj, med uppväxtmiljö och med det egna jaget

Panu Petteri Höglund
Konstantin Paustovskij – en sovjetisk romantiker

Tage Neuman
Hoglands vin – en dryckeshistoria

Christoffer Holm
Historiker kan också underhålla

Granskaren

Christer Nilsson
Sveriges stormaktstid synad med olika glasögon

Kjell Andersson
Sanningen fick vänta

Rasmus Marjanen
Föraningar, mystik och oförklarliga upplevelser. Röster från vinter-, fortsättnings- och Lapplandskriget i ett nytt ljus

Johan Ehrstedt
Faktaspäckat men svamligt om terrorism