Om Finsk Tidskrift

Med sin drygt 140 år långa historia är Finsk Tidskrift Nordens äldsta fortsättningsvis utkommande kulturtidskrift. I sex nummer per år strävar tidskriften efter ingående reflektion inom ett brett spektrum av ämnen och vill ge djupare historisk, politisk, ekonomisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten.

Några typiska kännetecken för tidskriften är dess politiska obundenhet, värnandet om det socialliberala arvet, en ytterst sparsmakad layout och kombinationen av vetenskaplighet, fördjupning och ifrågasättande. Tidskriftens utgivare är Föreningen Granskaren r.f. Dess redaktion och redaktionsråd består av aktiva medlemmar och forskare verksamma inom det akademiska både i Finland och i de övriga nordiska länderna. Tidskriftens redaktion och Föreningen Granskaren verkar i Åbo.

Finsk Tidskrift publicerar sedan 2015 såväl kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, som essäer och recensioner och har klassifikation 1 i Publikationsforum (JUFO). Tidskriftens granskningsförfarande följer de riktlinjer som stakats ut av Vetenskapliga samfundens delegation och de texter som genomgått kollegial granskning förses med deras märke:

Vill du medverka i Finsk Tidskrift? Redaktionen välkomnar bidrag i samtliga ovan nämnda genrer.

Vill du veta senaste nytt från Finsk Tidskrift – följ oss på Facebook!

Finsk Tidskrift är flerfaldigt prisbelönt. År 2000 erhöll tidskriften Svenska Akademiens Finlandspris för betydande insatser inom Finlands svenska kulturliv. År 2016 tilldelades utgivarföreningen Granskaren Meta och Ole Torvalds pris för utvecklingen och vitaliseringen av en anrik tidskrift. Vid SLS:s årshögtid 2017 erhöll Granskaren ett pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond för Finsk Tidskrift, ”som sedan 1876 utgjort ett betydelsefullt, självständigt och vittert forum för debatt om kultur och samhälle.” På bilden Pia Maria Ahlbäck (ordförande i Granskaren 2013-2017), Freja Rudels (FTs redaktionssekreterare 2015-2017) och Jutta Ahlbeck  (FTs chefredaktör) på Kulturfondens utdelningsfest i Pargas 2016.

Foto: Henrik Zoom