Parallellpublicering

Finsk Tidskrift är en Open Access-tidskrift, vilket innebär att det är tillåtet för skribenter att parallellpublicera sina texter både i preprint- och postprint-version. Fullständig hänvisning till originalpublikationen bör ingå i textfilen.