Parallellpublicering

Finsk Tidskrift tillåter att skribenter parallellpublicerar sina texter i slutgiltig version (Final version). Fullständig hänvisning till originalpublikationen bör anges i samband med texten.