Prenumerera

Vill du läsa Finsk Tidskrift?

I prenumerationsärenden kontaktas Finsk Tidskrifts prenumerationsansvariga via e-post:

pren-finsktid(a)abo.fi

Prenumerationspriser:

  • Inom Finland 40 euro
  • I utlandet 50 euro
  • För studerande 20 euro

Lösnummer finns att köpa i Akademiska bokhandeln i Helsingfors och i Luckan i Åbo och i Raseborg. Det går också att köpa enskilda nummer direkt från redaktionen genom mejladressen ovan.