Utgivna nummer 2023

Under året utges sex nummer varav ett är ett dubbelnummer.

 

 Ladda ner nummer 1/2023 som pdf

Finsk Tidskrift 1 2023 Tema: Känslor

Chefredaktör Hanna Lindberg
Känslor i politik, samhälle och vetenskap

Essäer

Jussi Jylkkä
Hur känns det att existera? Klyftan mellan medvetande och vetenskap

Kanerva Kuokkanen
Känslor och rationalitet i politik och offentlig förvaltning

Nana Blomqvist
Förnuftets och känslornas plats i den patriarkala logiken

Karin Sandell
Kreativt hat på nätet

Mika Helander
Bubbel och sammanhållning – small talkens anatomi

Granskaren

Salla Aldrin Salskov
Den vita feminismens kritiker

Lennart J. Lundqvist
Yttrande- och tryckfriheten – en dragkamp mellan censur och frihet

Victor Wilson
Gränstraktskolonialismen i finsk historia

Heidi Kurvinen
En balanserad tidsbild av decennieskiftet 1970

Sture Lindholm
En röd idealist – Allan Wallenius i världskommunismens tjänst

 

 Ladda ner nummer 2/2023 som pdf

Finsk Tidskrift 2 2023

Chefredaktör Hanna Lindberg
Skiftande identiteter

Kollegialt granskade artiklar

Lise-Lotte Hellöre
Diakoniarbetare om sitt värv. Fallstudie av Borgå stift 2021

Essäer

Bjarne Lindström
Identitet, statsmakt och nationalism. Om territorialstatens erövring av den nationella identiteten – och dess konsekvenser

Johan Stén
Adam Smiths gåtfulla metafor

Panu Petteri Höglund
Isaac Asimov, scifi och underhållningslitteratur på ett keltiskt minoritetsspråk

Granskaren

Catarina Harjunen
Underbara monster och främmande kroppar

Oscar Winberg
Fidel Castros korta men vilda äventyr i New York

Kajsa Varjonen
Brett perspektiv på beskattningens historia världen över

Matias Kaihovirta
En tungviktare i historieskrivningen om Finland och det kalla kriget

 

 Ladda ner nummer 3-4/2023 som pdf

Finsk Tidskrift 3-4 2023 Tema: Litteratur

Chefredaktör Hanna Lindberg
Ett farväl från redaktionsbordet

Essäer

Miranda Geust
Förkroppsligad historia. Prosaåret 2022

Jenny Jarlsdotter Wikström
Verklighetshunger och vetandeformer. Poesiöversikt 2022

Mia Österlund
En bred marginal att drömma och mycket att känna igen. Barnboksåret 2022

Ralf Andtbacka
Tre decennier som poet – en mellanrapport

Maria Lassén-Seger
Befria barnlitteraturen ur databasskuggan! Den digitala arkivforskningens möjligheter

Magnus Öhrn
En kvinna i sin tid. Om modernitet i Lisa Eurén-Berners Sprakfåleböcker från 1930-talet

Pia Ahlbäck
Hallå, Rikstelefon! Reflektioner från digitaliseringens händelsehorisont

Granskaren

Freja Rudels
Lärt, lyhört och lustfullt om romanens landvinningar

Magnus Nilsson
Klass i litteraturens spegel

Hanna Lehti-Eklund
Brev från allmänheten till Selma Lagerlöf och skribenternas läspraktiker

Claes Ahlund
Litteratur utan slut

Anna Möller-Sibelius
Lärd och lättillgänglig lyrikhistoria

 

 Ladda ner nummer 5 som pdf

Finsk tidskrift 5 2023

Chefredaktör Ann-Charlotte Palmgren
Bakom kulisserna

Kollegialt granskade artiklar

Ruth Grüters, Mikaela Björklund, Sofie Lundell & Ria Heilä-Ylikallio
Språk- och kultursensitivitet hos blivande lärare – en hermeneutisk och socialsemiotisk analys av lärarstuderandes yttranden

Essäer

Kjell Andersson
Mona Morales-Schildts väg till Kosta. En essä om kontakt och konflikt bakom ett konstnärskap.

Panu Petteri Höglund
Máirtín Ó Cadhain – kyrkogårdens domedagsbasun

Bjarne Lindström
Mellan folkupplysning och statlig kontroll. Om statistikens Janushövdade roll i samhällsbygget

Granskaren

Sofia Jusslin
Ett mer holistiskt strålkastarljus: Kroppar, material, språk och texter i pedagogiska interaktioner

Harriet Silius
Akademins moder och Åbobornas syster

Sarah Wikner
En hyllning till Svenskan i Finland

Julia Öhman
Det blygsamma stuglivet – lösningen på våra miljöproblem?

 

 Ladda ner nummer 6 som pdf

Finsk tidskrift 6 2023

Chefredaktör Ann-Charlotte Palmgren
Essän som genre – balans mellan det personliga, kunskap och eftertanke

Essäer

Mona Birgitta Livholts
Utmattning och hoppfullhet. En post-antropocentrisk essä

Sven-Johan Spånberg
James Thomson och John Rechy. Ett samband

Panu Petteri Höglund
Landsbygdsprosaisterna i Sovjetunionen

Edvard Johansson
Vart är nationalekonomin på väg? Om nationalekonomi och kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning med avancerade statistiska metoder

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Faktum och gåta. Uppdaterad biografi om Edith Södergran

Carl-Erik Strandberg
Ekenäs Universitet, en berättelse från Dragsvik 1918-1930

Christina Sandberg
Konsten att dö

Daniel Kawecki
Hur unik är dagens politiska polarisering, egentligen?

Gustaf Lewander
Kommunistpartiet och verkligheten bakom järnridån