Granskarens höstseminarium 8.11.2022: Förnuft och känsla

Jag tänker, alltså finns jag
Jag känner, alltså finns jag
– Granskarens seminarium om förnuft och känsla

I dagens samhällsklimat med ökad populism fungerar ofta känslor och vaga föreställningar – glöd framom saklighet – som effektiva retoriska medel. Samtidigt som populism och nationalism måste motas med välunderbyggd kunskap, behöver vi ta i beaktade känslornas betydelse för både individ och samhälle. Granskarens årliga kulturseminarium tar sig an dessa frågor ur olika vetenskapliga perspektiv.

På seminariet får vi tal del av tre forskares tankar kring förnuft och känsla. Psykologen Jussi Jylkkä talar om relationen mellan det subjektiva och det vetenskapliga, genusvetaren Nana Blomqvist om könsroller, maskulinitet och femininitet, och statsvetaren Kanerva Kuokkanen om känslor i politik och offentlig förvaltning.

Tisdag 8 november kl 13.00 – 15.30
Plats: Auditorium Aura, Fabriksgatan 2

Kaffe, te och tilltugg ingår.

Välkommen!

Arrangör: Granskaren r.f.

 

Välkommen!

Ladda ner programmet här