Granskarens höstseminarium 25.11.2020 – Kan kommuner utvecklas utan att växa?

Kommunerna har under 2000-talet blivit färre och det genomsnittliga invånartantalet har ökat. Samtidigt har det funnits kommuner som vuxit kraftigt och kommuner som har krympt. Stridigheter och problem har uppstått i samband med kommunsammanslagningar, bl.a. i Österbotten. Oro över skolans och hälsovårdens organisering är exempel på diskussioner som förts i samband med förändrade kommunala strukturer.

Vad kännetecknar krympande respektive växande kommuner?
Vad innebär det för en kommun att minska i invånarantal?
Hur skall kommuner anpassa sig till sjunkande befolkningstal och nya ekonomiska förutsättningar?

Granskarens höstseminarium behandlar dessa aktuella frågor ur forskar-, medborgar- och politikerperspektiv. Erfarenheter från fältet ger inblickar i de utmaningar kommuner idag tampas med – och de åtgärder och strategier som kommuner vidtagit.

Anmäl dig till margret.halldorsdottir@abo.fi så får du Zoom-länken till seminariet.

Föredragen publiceras i Finsk Tidskrift 1/2021. Seminariet ordnas i samarbete med Migrationsinstitutet.

Program

kl 13.00 Seminariet öppnas med inledning av Pekka Kettunen, ordförande för föreningen Granskaren och forskare vid Migrationsinstitutet i Åbo

kl 13.20 Hur förändras kommunens uppgift när befolkningen krymper? Lärdomar från de åländska skärgårdskommunerna. Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi

kl 13.40 Fungerande och icke fungerande lokala samhällen under globaliserade (pre-corona) omständigheter. Kenneth Nordberg, projektforskare i regionalvetenskap vid Åbo Akademi

kl 14.00 Kommentarer. Mikaela Björklund, stadsdirektör, Närpes

kl 14.15 Diskussion

kl 14.45 Avslutning

 

Välkommen!

Ladda ner programmet här