Granskaren r.f.

Finsk Tidskrift ges ut av föreningen GRANSKAREN r.f.

Granskarens verksamhet

Vid sidan om utgivningen av Finsk Tidskrift arrangerar föreningen Granskaren ett årligen återkommande kulturseminarium som samlar sakkunniga från olika discipliner kring ett högaktuellt tema. Granskarens kulturseminarier har tidigare år behandlat idrott, universitet och flyktingskap.

Föreningen arrangerar också, i samarbete med ämnena vid Åbo Akademi, gästföreläsningar med internationella experter inom angelägna ämnesområden.

År 2016 tilldelades Granskaren Meta och Ole Torvalds pris av Åbolands svenska kulturfond med motiveringen: Utgivarföreningen Granskaren som ger ut Finsk Tidskrift är en mycket livskraftig förening. De aktiva inom föreningen och redaktionen har utvecklat och vitaliserat Finsk Tidskrift, som i år firar 140-årsjubileum och är en av Nordens äldsta tidskrifter. Den har utvecklats till en hybridtidskrift med kollegialt granskade vetenskapliga artiklar från en rad områden, men även essäer och recensioner samt de årliga litteraturöversikterna får plats. Tidskriften är också på väg att ta klivet in i den digitala tidsåldern. Granskaren rör sig i framkant och med sina årliga kulturseminarier erbjuder den en plattform för diskussion om angelägna ämnen. Under de senaste seminarierna har man diskuterat bland annat flyktingfrågan och universitetsväsendets utmaningar. Också enskilda temanummer kring olika forskningsområden har fått stor spridning, som t.ex. numret om flickforskning. Föreningen Granskaren lyckas på bästa sätt presentera tvärvetenskap i en anrik tidskrift.”

Vid Svenska litteratursällskapets årshögtid 2017 erhöll föreningen Granskaren ett pris om 22 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond för utgivningen av Finsk Tidskrift. Enligt prismotiveringen har denna ”sedan 1876 utgjort ett betydelsefullt, självständigt och vittert forum för debatt om kultur och samhälle. På dess sidor har aktuella åskådningssätt fått möta äldre perspektiv, och nya idéer har satts i rörelse. Samtidigt har tidskriften tillhandahållit utrymme för vetenskaplig fördjupning och begrundan av komplexiteten i samhället.”

 

Styrelse 

Granskarens ordförande:

 • PD Jutta Ahlbeck, docent, forskare vid historieämnet, Åbo Akademi, Åbo

Övriga styrelsemedlemmar i Granskaren:

 • PM Carina Gräsbeck, skattmästare, utbildningsplanerare, LifeCoach, CLL, Åbo Akademi, Åbo
 • FL Margrét Halldórsdóttir, sekreterare, universitetslärare i matematik vid Åbo Akademi, Åbo
 • TD Eetu Kejonen, amanuens, Åbo Akademins bibliotek, Åbo
 • ED Jonas Lagerström, vice ordförande, docent, akademilektor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, Åbo
 • FD Hanna Lindberg, forskare vid historieämnet, Åbo Akademi, Åbo
 • FM Lina Metsämäki, redaktionssekreterare för Finsk Tidskrift, doktorand i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi, Åbo
 • PD Ann-Charlotte Palmgren, ansvarig huvudredaktör för Finsk Tidskrift, docent, universitetslektor i genusvetenskap vid Åbo Akademi, Åbo

 

Finansiärer

Merparten av Granskarens verksamhet finansieras genom bidrag från externa finansiärer. Under 2018 och 2019 har föreningen erhållit understöd från följande instanser:

 • Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Svenska Kulturfonden
 • Centret för konstfrämjande
 • Föreningen Konstsamfundet
 • Oskar Öflunds Stiftelse
 • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
 • Stiftelsens Löfgrens kulturfond
 • William Thurings stiftelse
 • Kommersrådet Otto A. Malms Donationsfond
 • Waldemar von Frenckells stiftelse

 

Dataskydd

Du kan hitta dataskyddsbeskrivningen här