Utgivna nummer 2020

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 1 2020

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Historia i nuet

Essäer

Ulf Zander
Historiens mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk

Sanna Lillbroända-Annala
Att förädlas till ett kulturarv. Kulturarvifieringen av historiska stadsmiljöer

Andreas Grandberg
Konkurrerande berättelser – om nationell historieskrivning och lokala behov

Ylva Grufstedt
Handling i och omkring historiska datorspel – några tankespår om digitala spel, historiekultur och aktörskap

Cecilia Trenter
Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar som kulturellt minne

Granskaren

Carina Nynäs
Gud skapade – Linnaeus ordnade

Niklas Rapo
Axplock ur historien med erfarenhet som ledord

Anders Björnsson
Greta i grävartagen, med basker och kavaj

Hélena Regius
Bland människoätarna på Nya Guinea – den komplexa frågan om rituell kannibalism


Finsk Tidskrift 2 2020

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Då världen håller andan

Kollegialt granskade artiklar

Oscar Winberg
Bortom polarisering. Kongressen och Spiro Agnews angrepp på media

Essäer

Natan Elgabsi
Postmodernismens många skepnader

Anders Persson
Gustaf Melander – den finska fysikens Snellman

Panu Petteri Höglund
Scifibröderna Strugatskij

Sara Cederberg
Kampen om kulturen

Granskaren

Guy-Erik Isaksson
Demokratins utmaningar

Matias Kaihovirta
Tammerfors historia i en global kontext

Lennart J. Lundqvist
Finlands sak var svår

Ralf Lillbacka
Ett valhänt försök att kidnappa demokratibegreppet


Finsk Tidskrift 3-4 2020

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
På jakt efter trygghet och skräck

Essäer

Mathilda Larsson
När omvärlden sviker. Prosaåret 2019

Jenny Jarlsdotter Wikström
Elchocker och metapoesi. Poesiåret 2019

Mia Österlund
Än leker ett barn i höstens gråa rök. Barnboksåret 2019

Karin Erlandsson
Rid, Karin, rid! Om att läsa böcker och falla av hästar

Björn Sundmark
Barnlitteratur och rädsla. Om konsten att skrämma barn

Katarina Båth
Litterär ironi och humor. En omvänd väg till öppenhjärtlighet

Mia Österlund
Barnets tid som lektid, djuptid, sjuktid. Acceleration, deceleration och resonans i Jenny Lucanders bilderböcker

Granskaren

Freja Rudels
Brev i bredd

Anna Forssberg
Sally Salminen – omförhandlad till sitt rätta värde

Simon O. Pettersson
Postmodernismens undflyende väsen

Claus K. Madsen
Et bud på en karakteristik af samtidsdigtningen

Helene Ehriander
Till den marginaliserade litteraturens försvar

Olle Widhe
Författaren mot strömmen


Finsk Tidskrift 5 2020

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
På främmande mark

Kollegialt granskade artiklar

Anna Möller-Sibelius
Jag förstår inte, vad är citron, april. Den epistemologiska situationen i Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt

Essäer

Mikael Harjula & Staffan Himmelroos
En kartläggning av utlandsfinlandssvenskarna – vad kännetecknar svenskspråkiga utlandsfinländare och deras förhållande till Finland?

Elisabeth Tegelberg
Elena Balzamo – Strindberg som litterärt förmedlingsprojekt i Frankrike

Tage Kurtén
Att inte veta ”vad som är rätt”. Om att skriva fiktion i Svenskfinland

Granskaren

Anna-Stina Hägglund
Den mytomspunna medeltiden – en bok om fördomar

Nana Blomqvist
Problem och lösningar i ungas integrations- och utbildningsfrågor

Christian Braw
En udda revolution

Christian Sourander
Reformvindar blåser över Finlands historielärare


Finsk Tidskrift 6 2020

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att lyfta fram det bortglömda

Kollegialt granskade artiklar

Mats Wickström
Holger Schildt och den svenska jordens moraliska pris våren 1921

Essäer

Johan Stén
Ephraim Otto Runebergs dialog om själen

Panu Petteri Höglund
Korniska språket och dess återupplivning

Granskaren

Carl Johan Ljungberg
Från krönikor till existentiell villrådighet

Else-Britt Kjellqvist
Att grundligt genomleva ”infernos fasor”

Lennart J. Lundqvist
Var finns egentligen världens jämlikaste land?

Claus K. Madsen
Et fremragende forsvar for litteraturforskningens faglighed


Finsk Tidskrift 7-8 2020

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Förmedling och mottagande

Kollegialt granskade artiklar

Elisabeth Geiger Poignant
Internationella författarsamtal som en arena för spridning av översatt litteratur i Sverige – historik och praktik

Julia Tidigs
Sett att läsa? Felskrivningens poetik och läsarens arbete i Peter Mickwitz Leksikon

Essäer

Nils Erik Villstrand
Spåret som möjliggör – exemplet Österbotten

Marika Kivinen
Rarahu – att spåra kolonial historia genom en sång

Thomas Rosenberg
Vad – och framför allt vem – är ”rätt” i Svenskfinland? Med anledning av Tage Kurténs essä om att skriva fiktion på finlandssvenska

Granskaren

Jutta Ahlbeck
Född psykopat och historien om en diagnos

Pekka Kettunen
Hur borde man förhålla sig till skogen?

Janne Väistö
Det svenska i Finland – Bekant eller främmande?

Svante Lindberg
Läsvärt om de romanska språkens närvaro vid svenska universitet