Granskarens kulturseminarium 22.11.2023: Oss djur emellan – möten relationer och smärtpunkter

Oss djur emellan – möten, relationer och smärtpunkter
Granskarens kulturseminarium 2023
Tid: onsdagen 22.11. kl. 13-16
Plats: Auditorium Athena B311, ASA, B-huset, 3. våningen
Fänriksgatan 3, Åbo

Vi är omgivna av djur, vi har dem som vänner, de befolkar våra barnböcker, vi klär oss i deras hudar och äter deras kött. De utgör en fritidssyssla och fyller våra sociala medier. Djuren kan vara osynliga, men finnas i godis och kosmetika. Djuren kan också ses som en del av oss i symboler, myter och återkommande inslag i vårt språk och tänkande. Vissa djur betraktas med empati, medan andra ses som frånstötande eller farliga. Den viktigaste hierarkin handlar ändå om det asymmetriska och ojämlika förhållande som råder mellan människa och djur, där människan står som överordnad djuren.

På seminariet ställer talarna frågor om hur människans relationer till djur och andra arter ser ut, men också hur djur formar oss. Föredragen tar upp djurs rättigheter och aktörskap, relationer mellan människor och djur i organisationer, djurens idéhistoria, djur i jakt och mode, samt möten mellan människor och fästingar.

Se programmet här.