Utgivna nummer 2017

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Finsk Tidskrift 7-8 2017

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Att ställa frågor till det förflutna

Kollegialt granskade artiklar

Britt-Marie Villstrand
En minnesvärd man. Biskop Mikael Agricola i 1800-talets bildkonst och litteratur

Anna Hollsten
”Orfeus sjunger om sorg”. Familjeelegin i Gösta Ågrens författarskap

Essäer

Bernt Österman
”Jag kan inte låta bli att oupphörligt jämföra honom med Cézanne”. Hur Göran Schildt hjälpte Georg Henrik von Wright att lösa problemet Ludwig Wittgenstein

Anders Björnsson
En rättvis eller orättvis betraktelse. Reformatorn Stellan Arvidson, hans öde och eftermäle

Jonas Ahlskog
Vårt praktiska och historiska förflutna

Granskaren

Harriet Silius
Står kvinnorna för samhällsutvecklingen? Varför klarar sig flickor bättre i skolan?

Pia Mikander
Vem är utvecklingens subjekt?

Mio Lindman
Den upphöjde filosofen och den provokativa pessimisten

Christian Braw
Finlands Mannerheim


Finsk Tidskrift 6 2017

Nestekriget 1970–1972 – miljö- och minoritetshistoriska fallstudier

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktörer Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm & Mats Wickström
Miljö, migration och språkpolitik – en förhistoria

Essäer

Henry Nygård
Olja på dagordningen – ett miljöperspektiv

Hanna Lindberg
Lokal miljöaktivism föds. Aktionsgruppen för Nylands skärgård och Nestekriget på Hangö udd

Johanna Wassholm
Språkpolitik i miljövårdens skugga? Nestes Tvärminne-planer som en ”svensk fråga”

Matias Kaihovirta
Rosornas Nestekrig. Finlands svenska arbetarförbunds motstridiga förhållande till oljeraffinaderiplanerna i Tvärminne

Mats Wickström
Vilken röd riktning på Hangö udd? Folkdemokraternas ideologiska kompass i miljöfrågans kraftfält

Granskaren

Dick Harrison
Den tsarlojale nationsbyggaren. En ny biografi om Mannerheim

Viveca Rabb
Imponerande om det svenska i storfurstendömet Finland

Johan Ehrstedt
Skakande men nyanserat om mat, hunger och makt

Karin Karlsson
En djup förståelse av psykologin bakom terrorism och radikalisering


Finsk Tidskrift 5 2017

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Att vara del i något större

Kollegialt granskade artiklar

Nadja Nieminen Mänty
Den dilemmatiska minoritetsberättelsen

Marita Hietasaari
Kroppens minne och själens skörhet: Inbördeskriget i Kjell Westös Hägring 38

Essäer

Leif Drambo
Thomas Paines sociala innovation basinkomsten – en murbräcka för mänsklig värdighet

Marina Bendtsen
Finländsk lärarutbildning i förändring – med utgångspunkt i nyblivna lärares erfarenheter

Granskaren

Kirsti Suolinna
Hilma Granqvists liv och öde

Matias Kaihovirta
Kvinnan som blev samhällets fiende

Mia Österlund
Ingrid Vang Nyman och bilden av modern barndom

Svante Lindberg
Till nytta, nöje och hänförelse. Om två begåvade svenska ynglingars bildningsresa i 1700-talets Europa


Finsk Tidskrift 3-4 2017

Tema: Litteratur

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Freja Rudels
Där vi kan födas på nytt

Essäer

Hanna Ylöstalo
En litterär karta av längtan. Prosaåret 2016

Jenny Jarlsdotter Wikström
Att stå bredvid sig själv. Poesiåret 2016

Mia Österlund
Barndomen berättad i en mångfald valörer. Barnboksåret 2016

Sara Razai
Vad som är brokot – på räls från Seinäjoki till Douala

Fredrik Hertzberg
Dada och Gaga. Om Gunnar Björling och Rolf Lagerborg

Ben Hellman, Tomi Huttunen, Tintti Klapuri & Lauri Piispa
Finlandssvenskarna som förmedlare av rysk kultur på 1920- och 30-talen

Claes Ahlund
Finsk degeneration eller svensk ”närhetsfruktan”? Om estetik och politik i Mikael Berglunds roman Smekmånader

Granskaren

Katja Sandqvist
En titans svanesång till en annan

Cecilia Pettersson
I psykets och litteraturens värld

Trygve Söderling
Med nationen som noja

Hanna Samola
Nya, fantastiska och annorlunda synvinklar på Monika Fagerholms prosa

Jenni Kronqvist
Deckargenren i grundliga och allmänna ordalag

Judith Meurer-Bongardt
”Jag vill en lekkamrat, som bryter sig ur död granit att trotsa evigheten.” Edith Södergrans brev till Hagar Olsson

Anna Möller-Sibelius
Svensk poesi och döden som skapandets förutsättning


Finsk Tidskrift 2 2017

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Språk som verklighet, moral och kärlek

Kollegialt granskade artiklar

Anna Möller-Sibelius
”Futurum, Futurum, varför har du övergivit mig!” Kristen diskurs i Lars Huldéns tidiga poesi

Essäer

Hannes Nykänen
Konst versus moral: ett gränskrig?

Lars Bergquist
Ett litterärt triangeldrama. Greta Knutson, Tristan Tzara & René Char

Per Olof Sjöstrand
Norden och Ryssland under vikingatiden

Granskaren

Camilla Nordberg
Nya perspektiv på migrationen från väst.  Svenska medborgares etniska gränsdragningsprocesser i Helsingfors

Bert Rudels
Fängslande vetenskapshistoria

Olivia Ekman
Med marginaliserade yrkeskvinnor i fokus

Mia Österlund
Strövtåg i samtidslitteraturens terräng

Christian Braw
Mannerheim – Finlands trumfkort


Finsk Tidskrift 1 2017

Tema: Finsk Tidskrift 140 år

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Analys, debatt, kritik

Kollegialt granskade artiklar

Pia Mikander
”Borde vi vara solidariska med u-länderna…?” En postkolonial analys av finlandssvenska läroböcker

Essäer

Pia Maria Ahlbäck
En institution i ett rusande landskap

Dag Anckar
Finsk Tidskrift 140 år. Hågkomster och synpunkter

Carina Nynäs
Homo sapiens och universiteten utan egenskaper

Patrick Sibelius
De två kulturerna

Tage Kurtén
Religion, sekularitet, sekularism. En föränderlig utmaning för Finsk Tidskrift

Jutta Ahlbeck
En 140-åring i tiden

Granskaren

Lauri Karvonen
Drömfabrikören Trump

Patrik Hagman
Äktenskapets större sammanhang

Dick Harrison
När människoliv stavades pengar – en djupdykning i det svenska slaveriets blomstrande svanesång

Kirsti Suolinna
Kretsen kring Tom Sandlund

Pekka Kettunen
En grym världshistoria

Ole Rud Nielsen
Född med silversked i munnen