Historia

Finlands äldsta fortsättningsvis utkommande tidskrift

När tidskriften motsvarar mina förhoppningar tolkar den det förgångna, återspeglar nuet och lyssnar lyhört på framtiden.

Krister Ståhlberg i FT 5/1977  

Den strävan som den dåvarande chefredaktören Krister Ståhlberg sätter ord på präglar fortfarande tidskriftens verksamhet. Det är också ett imponerande tidspann som  Finsk Tidskrift, med sin 140-åriga historia, har att blicka ut över. Tidskriften  grundades 1875 i Helsingfors av några yngre akademiker och utkom med sitt första nummer följande år. Som ansvarig huvudredaktör verkade C.G. Estlander mellan åren 1876 och 1886.

Ambitionen var att, i korsdraget mellan de förryskningssträvanden och den allt starkare fennomanska rörelsen som dominerade Finlands politiska och kulturella liv under slutet av 1800-talet, ge ut en svenskspråkig tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik med fönstren öppna utåt, främst mot det övriga Norden. Estlander efterträddes av bl.a. M. G. Schybergson och senare av R.F von Willebrand, som tillsammans med Amos Anderson utgav tidskriften under åren 1908 till 1932.

Inför ett nedläggningshot under slutet av 1920-talet slogs Finsk Tidskrift samman med föreningen Granskaren som hade grundats 1929 vid Åbo Akademi och tidigare givit ut en tidskrift med samma namn. Föreningen Granskaren r.f. är fortsättningsvis  Finsk Tidskrifts utgivarförening. Namnet Granskaren lever också kvar som namn på avdelningen för recensioner i tidskriften.

Under de första efterkrigsdecennierna var bl.a. filosofen Georg Henrik von Wright verksam som redaktionssekreterare , och statsvetaren Göran von Bonsdorff blev aktiv medlem i redaktionen. Andra långvariga redaktionssekreterare från den här tiden är Björn Pettersson och Erik Bergh.

Georg Henrik von Wright är känd som filosof. Genom tiderna har ett flertal artiklar av filosofisk betydelse publicerats i tidskriften. En del av dessa finns samlade på den finländska filosofiportalen Filosofia.fi som fungerar som en ingång till den finländska filosofins historia och som ett digitalt arkiv. Samlingen med artiklar från Finsk Tidskrift kan nås här.

Finsk Tidskrift har rönt stor uppskattning genom åren och även prisbelönats. År 2000 erhöll tidskriften Svenska Akademiens Finlandspris för dess betydande insatser inom Finlands svenska kulturliv. År 2016 tilldelades Finsk Tidskrifts utgivarförening Granskaren Meta och Ole Torvalds pris. I motiveringen framhölls vitaliseringen av Finsk Tidskrift genom utvecklingen till en hybridtidskrift och satsningar på digital synlighet. Föreningens förmåga att röra sig i framkant och med årliga kulturseminarier erbjuda en plattform för diskussion om angelägna ämnen, lyftes också fram.

Från och med årgång 2011 och framåt  finns Finsk Tidskrift tillgänglig i fulltext i vårt digitala arkiv. Kompletta serier av tidskriftens 140-åriga utgivning finns på  Åbo Akademis bibliotek.