Granskarens höstseminarium 25.11.2020: Kan kommuner utvecklas utan att växa?

Kommunerna har under 2000-talet blivit färre och det genomsnittliga invånarantalet har ökat. Samtidigt har det funnits kommuner som vuxit kraftigt och kommuner som har krympt. Stridigheter och problem har uppstått i samband med kommunsammanslagningar, bl.a. i Österbotten. Oro över skolans och hälsovårdens organisering är exempel på diskussioner som förts i samband med förändrade kommunala strukturer.

Vad kännetecknar krympande respektive växande kommuner?
Vad innebär det för en kommun att minska i invånarantal?
Hur skall kommuner anpassa sig till sjunkande befolkningstal och
nya ekonomiska förutsättningar?

Granskarens höstseminarium behandlar dessa aktuella frågor ur forskar-, medborgar- och politikerperspektiv. Erfarenheter från fältet ger inblickar i de utmaningar kommuner idag tampas med – och de åtgärder och strategier som kommuner vidtagit.

Seminariet öppnas med inledning av Pekka Kettunen, ordförande för föreningen Granskaren och
forskare vid Migrationsinstitutet i Åbo

Hur förändras kommunens uppgift när befolkningen krymper? Lärdomar från de åländska skärgårdskommunerna.
Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning Åbo Akademi

Fungerande och icke fungerande lokala samhällen under globaliserade (pre-corona) omständigheter.
Kenneth Nordberg, projektforskare i regionalvetenskap, Åbo Akademi

Kommentarer
Mikaela Björklund, stadsdirektör, Närpes

Föredragen publicerades i Finsk Tidskrift 1/2021.
Seminariet arrangerades i samarbete med Migrationsinstitutet.

Ladda ner programmet här