Utgivna nummer 2012

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Register 2012

Ladda ner registret som pdf

Finsk Tidskrift 8 2012

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Mia Franck
Året som gått och året som (möjligen) kommer

Artiklar

Lars Berggren
Det enade Italien – Myt eller verklighet?

Andreas Vilhelmsson
Depression som folkhälsoproblem

Katarina Jungar
Postkoloniala läsningar av HIV i Sydafrika

Ann-Charlotte Palmgren
En affektiv feministiskt situerad läsning av bloggar om ätstörningar

Granskaren

Johan Wrede
Ett svenskt storverk om Rilke

Anna Engberg
Ett försök att bryta ner murarna i vår mentalitet

Marie-Sofie Lundström
Den imaginära Orienten – orientalism i Sverige under 1800-talet


Finsk Tidskrift 7 2012

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Mia Franck
Nationella uttryck

Artiklar

Nils Erik Villstrand
Den nationella hanteringen av en förlust

Ruth Hemstad
Carl Johan og progagandakrigen om Norge 1812-1814

Rasmus Glenthøj
Danmark og 1814 De danske reaktioner på nederlaget og adskillelsen frå Norge

Kristin Mattsson
Att skriva det finlandssvenska. Etnicitet i kvinnors livshistorier

Granskaren

Jan Hellgren
Exilen utmanar också litteraturens gränser

Anna Westin
Med stort intresse för omsorg om funktionshindrade

Thomas Heikell
Den kritiska mansforskningen


Finsk Tidskrift 5-6 2012 Tema: Tvåspråkighet

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Mia Franck
Ormen i tvåspråkigheten

Artiklar

Christer Kuvaja
Både finska och svenska. Tvåspråkighet i Egentliga Finland på 1830-talet

Kristina Malmio
Heartland, Wasteland. Splittrade tankar om tvåspråkighet

Marketta Sundman
Tvåspråkiga skolor – varför och för vem?

Jan Saarela
Dödlighetsskillnader mellan svensk och finskspråkiga finländare

Susan Sundback
Tvåspråkiga och det finlandssvenska sociala kapitalet

Åsa Palviainen & Janni Lehotonen & Terhi Valli
Formulerande av familjespråkpolicy – en gemensam, komplex och ständigt pågående process

Granskaren

Orvar Löfgren
Finlandssvenska identiteter i tid och rum

Johanna Wassholm
Populär kejsarbiografi

Salla Peltonen
Att leva med eller utan barn – om normer och gränser för det ”naturliga”

Erik Hallstensson
Moteld utan hetta om Palme

Freja Rudels
I subjektets rum


Finsk Tidskrift 3-4 2012 Tema: Litteratur

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Mia Franck
Närande läsning

Artiklar

Mia Österlund
Svenskfinland återberättat
Utblick över 2011 års prosa

Anna Möller-Sibelius
Männens år
Finlandssvensk poesiöversikt 2011

Annelie Bränström-Öhman
”The Making of an Intellectual Mother”
Om moderskapandets narrativa (o)möjlighet

Petra Söderlund
C.J.L Almqvists Karmola – storverket som kom av sig

Petter Björk
Då man lärt känna universums hemligheter
Om manodepressivitetens lockelse och förbannelse

Granskaren

Jenny Wikström
Parland som ett fönster mot världen

Jennifer Lindroos
Förförd av fiktionens jag

Anna Lübchow
Den enkla deckarens många dimensioner

Jörgen Scholz
Nordiska författare mellan pärmar och på internet

Satu Laukkanen
Litterära tillbakablickar


Finsk Tidskrift 2 2012

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Röster ur det förflutna

Artiklar

Rabbe Forsman
Skyddad och utnyttjad – Jean Sibelius i fosterländsk fångenskap

Anders Ahlbäck
Militarisering, manlighet och motstånd i mellankrigstidens Finland

Kirsti Suolinna
Vi minns det vi förlorat

Martin Gansten
Astrologi mellan vetenskap och religion

Granskaren

Louise Vinge
Topeliusprojektet på väg

Kasper Braskén
Solidaritetens återkomst

Ulrika Nielsen
Skimrande men schematiskt


Finsk Tidskrift 1 2012

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Politisk aktivitet

Artiklar

Henrik Serup Christensen
Politiskt deltagande i den representativa demokratin

Dag Anckar
Finland – urvattnad direkt demokrati

Lili-Ann Wolff
Hållbar utveckling och utbildning

Stefan Nylander
Erik Castovius

Granskaren

Hanna Lindberg
Blickpunkter ur sedlighetsbegreppets historia

Hans Rosing
Vilken är den sanna religionen?

Katarina Leppänen
Stenhård samtidskritik med vetenskapliga konsekvenser