Utgivna nummer 2019

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 1 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Perspektiv på miljö och klimat

Essäer

Laura Hollsten
Miljöhistoria – Big History eller små berättelser om människan och naturen?

Carina Keskitalo
Att genomföra klimatanpassning. Från EU- till lokal nivå

Michel Rouleau-Dick
Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring

Elisabeth Tegelberg
Tillbaka till Reims – Några reflektioner kring en självbiografisk text med sociologiska förtecken

Granskaren

Stefan Norrgård
Klimat och väder i världens historia

Camilla Kronqvist
Får filosofer vara roliga?

Kirsti Suolinna
Rebellen Rafael Karsten

Johan Stén
Darwins kamp med Gud

Anders Björnsson
Tigandets mantel runt Lemberg

Matias Kaihovirta
Lätt om den nutida vänstern, populismen och nationalismen


Finsk Tidskrift 2 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Ideologi och praktik

Kollegialt granskade artiklar

Mikko Lagerspetz
Är en konservativ samhällsteori möjlig? Sociologiska och kunskapsteoretiska perspektiv

Essäer

Lennart J. Lundqvist
På spaning efter betydelsen framåt av populismens rörelser i nuet

Dag Anckar
Till frågan om folkinitiativ

Martin Högstrand
Om förtroende och samspel i klassrummet. Några sociologiska aspekter på matematikundervisningen

Granskaren

Lars Westerlund
Finländarnas vikingatåg

Sofia Simelius
”Konsten är för stor för mig, men ändå är lifvet för stort för mig.” En biografi över konstnären Sigrid Schauman

Nana Blomqvist
En öppning för forskning i pojkskap och maskulinitet

Ann-Charlotte Palmgren
En samling autoetnografi

Victor Wilson
Kolonialhistorisk syntes av det regionala slaget


Finsk Tidskrift 3-4 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Att bryta och inte bryta mönster

Essäer

Michaela von Hellens
Unga kvinnor tar plats. Prosaåret 2018

Jenny Jarlsdotter Wikström
Civilisationskritik, språk, sorg. Poesiåret 2018

Mia Österlund
Färgstark förnyelse. Barnboksåret 2018

Tomas Jansson
Berlin som romanmiljö

Lydia Wistisen
”En dagsedel mitt i planeten på folkhemmet”: Lars Görlings 491 (1962) och den arga generationen

Freja Rudels
En familjär angelägenhet. Relation och narration i Marianne Backléns Jag gungar i högsta grenen

Katarina Leppänen
Om världslitteratur, plats och historia

Granskaren

Leif Friberg
En finlandssvensk modernist kommer hem

Annelie Bränström Öhman
Skuttet från soffkudden – ut i världen

Anna Möller-Sibelius
Har ”hjärtat” längre någon talan?

Cecilia Schwartz
Konsten att skriva sant: en inblick i Elena Ferrantes tankeverkstad

Mia Österlund
Förlagsredaktör ut i fingerspetsarna

Sara Cederberg
Inspirerande läsning om poesins kraft och 1970-talets kulturradikalism


Finsk Tidskrift 5 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Språk på undantag

Kollegialt granskade artiklar

Andrej Scheglov
”Men om Finland är clart noogh…” Erik den helige och hans korståg till Finland i Olaus Petris krönika

Essäer

Tobias Pontara
Människan, musiken och kunskapen – om kunskap och slutgiltighet i Arvo Pärts Magnificat

Svante Lindberg
Frankrikebilder och kreativ exil i Marianne Alopaeus och Anne-Marie Berglunds författarskap

Panu Petteri Höglund
Iriska språket och irisk nationalism – en invigd outsiders syn

Granskaren

Torbjörn Kevin
Mauno – järnnäve i sidenhandske

Lennart J. Lundqvist
Håll Sverige utanför!

Laura Hollsten
Lärda essäer om Linnés dissertationer

Carl Johan Ljungberg
Det nya kalla kriget sett i backspegeln


Finsk Tidskrift 6 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Gränsöverskridning och nya perspektiv

Kollegialt granskade artiklar

Tomi Riitamaa
”Röster från andra sidan Bottenhavet”. Metodologisk nationalism och finlandssvensk litteratur i sverigesvensk litteraturhistoria

Essäer

Sven-Johan Spånberg
Walt Whitman – elegins diktare

Christian Braw
Ett sanningsord uppväger hela världen

Åsa Slotte
Det etiska sjukdomsbegreppet – ett nytt sätt att förstå vårdidén

Granskaren

Lauri Karvonen
En ojämn bok om Europas kris

Freja Rudels
Djupdykning i dammet

Marko Lamberg
Etnografiskt översiktsverk över Värmlands skogsfinnar

Johan Ehrstedt
Empirins olidliga lätthet – den nya antologin om nödåren 1867–1868


Finsk Tidskrift 7-8 2019

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Djupdykning i det förflutna

Kollegialt granskade artiklar

Victor Wilson
Den nationella vetenskapens funktion. John Gardberg mellan vetenskapen, politiken och lokalsamhället

Essäer

Tobias Berglund
”The American Connection”. Den finskamerikanska diasporan och den finska socialismens vägval 1917–1938

Eva Costiander-Huldén
Att anlägga en trädgård – några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling

Panu Petteri Höglund
Om språkvården eller dess frånvaro i det gäliska Irland

Patrick Sibelius
Antikrist och Mona Lisa

Elina Takala
Om solen, regnet och tron

Linnéa Henriksson
Ger uppdraget åsikten?

Granskaren

Lennart J. Lundqvist
”Det skulle inte skada med lite mer svenskt tänk!”

Anders Björnsson
Skallmätare och smakdomare

Simon O. Pettersson
Fängslande om svensk humorist