Granskarens höstseminarium 21.11.2019: Vad vi vill minnas: Om historia i nuet

Hur förstår vi vår historia? Vad ser vi som värdefullt i historien och vår kultur att lyfta fram och minnas?

Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet
”Bruken av historiebruk. Reflexioner kring nutida historieanvändning”

Sanna Lillbroända-Annala, universitetslektor i kulturanalys, Åbo Akademi
”Att förädlas till ett kulturarv. Kulturarvifieringen av historiska stadsmiljöer”

Andreas Granberg, doktorand i nordisk historia, Åbo Akademi
”Konkurrerande berättelser: Om nationell historieskrivning och lokala behov”

Bidragen publicerades i Finsk Tidskrift 1/2020.