Utgivna nummer 2022

Under året utges sex nummer varav ett är ett dubbelnummer.


Ladda ner numret som pdf

Finsk Tidskrift 1 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
100 år av bildning och utbildning

 

Essäer

Janne Holmén
Läroplikt för bildning?

Jan Hellgren
Kampen om röster och värderingar i den utbildningspolitiska diskussionen

Jonas Ahlskog
Därför borde vi bry oss om bildningens frihet

Birgit Schaffar
Slöjd och filosofi – de viktigaste skolämnena för en hållbar framtid

Carl Johan Ljungberg
Klemens Metternich och den europeiska restaurationen

Granskaren

Cecilia Gustafsson
Att göra de marginaliserade synliga

Anastasia Lapintie
Vem är den finländska fången?

Lennart J. Lundqvist
Vem bär ansvaret för Dag Hammarskjölds död i ”mörkrets hjärta”?

Maria Ackrén
Det autonoma handlingsutrymmet för fallet Åland

Anna Sundelin
500 år av matglädje


Ladda ner numret som pdf

Finsk Tidskrift 2 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
Minnets förgänglighet

Kollegialt granskade artiklar

Julia Svarvar
Arkitektur och renlighetsideologi i urbana badhus i Finland 1870–1930

Jolin Slotte, Heidi Harju-Luukkainen & Mia Österlund
Läsning för nöjes skull? Finlandssvenska gymnasiestuderandes läsmotivation

 

Essäer

Thomas Karv
Valet som bara kom och gick – reflektioner kring välfärdsområdesvalet 2022

Panu petteri Höglund
Horst Bienek och hans grannar i samtida tysk litteratur

Granskaren

Katarina Friberg
Storheten i finländsk småhandel

Britt-Marie Villstrand
Från fattighjon till feminist

Lennart J. Lundqvist
En tribut till Per Albin-linjen


Ladda ner numret som pdf

Finsk Tidskrift 3-4 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att gräva där man står och vidga perspektivet

 

Essäer

Maria Lassén-Seger
Jaget äger rum. Prosaåret 2021

Jenny Jarlsdotter Wikström
Teckentydning. Poesiåret 2021

Mia Österlund
Barnlitteraturen bemöter sin krisande samtid. Barnboksåret 2021

Mia Franck
Flanöser flanerar stadens rum

Annelie Bränström-Öhman
Handbok, handväska och promenaddräkt av god kvalitet

Anna Biström
Den närläsande litteraturvetenskapens möten med siffror och maskiner – och ett forskningsexempel utifrån finländsk litteratur på svenska mellan 1830 och 1930

Margaretha Ullström
En spirande optimism i dagens svenska ungdomslitteratur?

 

Granskaren

Jutta Ahlbeck
Manliga genier och kvinnliga smittohärdar. Om syfilis i konst och kultur

Anna Möller-Sibelius
Världslitteraturens trafik genom tiderna

Sandra Waller
Nya perspektiv på Finlands arbetarhistoria

Evelina Wilson
Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle – en dubbelbiografi, lika levande och engagerande som en roman

Svante Lindberg
Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik i universitetens undervisning i främmande språk – tradition, förnyelse och utveckling

 

Ladda ner numret som pdf

Finsk Tidskrift 5 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
Förändringar och paradigmskiften

 

Kollegialt granskade artiklar

Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna
Westermarck och Malinowski – vänskap och konkurrens under ett vetenskapligt paradigmskifte

Stefan Kula, Gunilla Eklund & Annette Kronholm
Kodknäckaren – gymnasiestuderandes syn på ett genrepedagogiskt läromedel och dess betydelse för välmående och studieframgång

 

Essäer

Anna Nygren
”Alfabetiskt ordnad eller på annat sätt ordnad enligt mina associationskedjor”. Om en autistisk poetik som del av estetiken i Monika Fagerholms DIVA

Panu Petteri Höglund
Seosamh Mac Grianna – den gäliska traditionens trumslagare

 

Granskaren

Otso Kortekangas
Underifrån och inifrån om samernas historia i Finland

Christoffer Holm
En förbättrad eller förlorad framtid med fossilfritt?

Lennart J. Lundqvist
Vad hade hänt om arresteringen av kungen hade misslyckats? Om kontrafaktisk analys

Anna-Stina Hägglund
Bland konstiga mirakel och helgon. Levd religion i de medeltida kanonisationsprocesserna

 

 Ladda ner numret som pdf

Finsk Tidskrift 6 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
Historiens kretslopp

 

Kollegialt granskade artiklar

Matias Kaihovirta
”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde”. Finlandssvenska pressreaktioner på den nazistiska novemberpogromen 1938

 

Essäer

Sabina Hadžibulić
Religion i fängelse. Andlig vård inom svenska kriminalvården

Alfred Streng
Skattepolitik och socialpolitik

Viveca Tallgren
Anne-Marie Berglund – en brevväninna

 

Granskaren

Petri Salo
Vad betyder bildning i dag?

Pekka Kettunen
Ny kunskap om forntida samhällen

Michaela Ribbing
Vikten att lära av varandra för att möta samhällets utmaningar – förvaltning och rättssäkerhet i nordiskt samlat grepp

Hanna Lindberg
Funktionsnedsättningar i liv och vardag