Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Mångfald och kvalitet.

Finsk Tidskrift 6 2018

Chefredaktör Hanna Lindberg
Mångfald och kvalitet

Kollegialt granskade artiklar

Hanna Ylöstalo
Arielle Arielle. Man ropar efter henne. Arielle.” Ljudtext och rörliga medier i en novell av Monika Fagerholm

Essäer

Sirpa Kähkönen
Det immateriella arvet som inspiration

Panu Petteri Höglund
Vasilij Grossman – en oliktänkare mot sin vilja

Christian Braw
Evolutionens spjutspets?

Sabina Hadžibulić
Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige – etablering, organisation och mission

Martin Buber – Översättning och kommentar av Rita Nordström-Lytz
Råd till biblioteksbesökare

Heidi Höglund
Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Ekopoesi och parasitära processer

Kasper Braskén
Poeten som politiker – ”Supermänniskan” och extremnationalisten Gabriele D’Annunzio

Lars Edgren
Demokrati i komparativ belysning

Johan Ehrstedt
Bildande men ojämnt om hungersnödens historia