Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: På främmande mark.

Finsk Tidskrift 5 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
På främmande mark

Kollegialt granskade artiklar

Anna Möller-Sibelius
Jag förstår inte, vad är citron, april. Den epistemologiska situationen i Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt

Essäer

Mikael Harjula & Staffan Himmelroos
En kartläggning av utlandsfinlandssvenskarna – vad kännetecknar svenskspråkiga utlandsfinländare och deras förhållande till Finland?

Elisabeth Tegelberg
Elena Balzamo – Strindberg som litterärt förmedlingsprojekt i Frankrike

Tage Kurtén
Att inte veta ”vad som är rätt”. Om att skriva fiktion i Svenskfinland

Granskaren

Anna-Stina Hägglund
Den mytomspunna medeltiden – en bok om fördomar

Nana Blomqvist
Problem och lösningar i ungas integrations- och utbildningsfrågor

Christian Braw
En udda revolution

Christian Sourander
Reformvindar blåser över Finlands historielärare