Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Historia i nuet.

Finsk Tidskrift 1 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
Historia i nuet

Essäer

Ulf Zander
Historiens mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk

Sanna Lillbroända-Annala
Att förädlas till ett kulturarv. Kulturarvifieringen av historiska stadsmiljöer

Andreas Grandberg
Konkurrerande berättelser – om nationell historieskrivning och lokala behov

Ylva Grufstedt
Handling i och omkring historiska datorspel – några tankespår om digitala spel, historiekultur och aktörskap

Cecilia Trenter
Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar som kulturellt minne

Granskaren

Carina Nynäs
Gud skapade – Linnaeus ordnade

Niklas Rapo
Axplock ur historien med erfarenhet som ledord

Anders Björnsson
Greta i grävartagen, med basker och kavaj

Hélena Regius
Bland människoätarna på Nya Guinea – den komplexa frågan om rituell kannibalism