Senaste nummer

Finsk tidskrift 6 2023

Chefredaktör Ann-Charlotte Palmgren
Essän som genre – balans mellan det personliga, kunskap och eftertanke

Essäer

Mona Birgitta Livholts
Utmattning och hoppfullhet. En post-antropocentrisk essä

Sven-Johan Spånberg
James Thomson och John Rechy. Ett samband

Panu Petteri Höglund
Landsbygdsprosaisterna i Sovjetunionen

Edvard Johansson
Vart är nationalekonomin på väg? Om nationalekonomi och kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning med avancerade statistiska metoder

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Faktum och gåta. Uppdaterad biografi om Edith Södergran

Carl-Erik Strandberg
Ekenäs Universitet, en berättelse från Dragsvik 1918-1930

Christina Sandberg
Konsten att dö

Daniel Kawecki
Hur unik är dagens politiska polarisering, egentligen?

Gustaf Lewander
Kommunistpartiet och verkligheten bakom järnridån