Utgivna nummer 2016

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Finsk Tidskrift 7-8 2016

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Politik och Andlighet

Kollegialt granskade artiklar

Andreas Fagerholm
Svenska folkpartiet och vänster–högerskalan, 1906–2015: En statistisk analys

Sara Cederberg
1970-talet: En andlig revolution? Religion och romantik i 1970-talets svenska poesi och litteraturdebatt

Essäer

Jenny Ingridsdotter
Eftermälet av en värld

Björn Sandvik
Skeppsbyggnadsavtalets rättsliga utgångspunkter

Daria Radchenko, Larisa Mokroborodova & Martina Björklund
Rysslandsföreningen i Åbo: en 70 år lång bro av vänskap

Granskaren

Fredrik Petersson
En resa in i det rasbiologiska hjärtat

Charlotta Woff
Akademisk kvinnohistoria

Christer Nilsson
Sylvass kritik av dagens psykiatri

Johanna Wassholm
Standardverk om de finska romerna i svensk översättning

Bodil Lindfors
Kärlek Ondska Tro: Att skriva livet


Finsk Tidskrift 6 2016

Tema: Information, desinformation och propaganda

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Information, desinformation och propaganda

Essäer

Ann-Cathrine Jungar
Populismens politiska antagonismer

Antony Fredriksson
Om bilden som moralisk kompass

Marianne Lydén
Kränkta lögnare och trängda sanningssökare. Om mediernas roll i det allt hårdare opinionsklimatet

Freja Rudels
”Som brännjärn i ett djur”. Reflektioner kring kroppsligheten i Per Olov Enquists berättande

Granskaren

Mikko Lagerspetz
Farväl till medelfinländaren

Matias Kaihovirta
Då manlig homosexualitet var en brottslig och straffbar handling

Johan Willner
Storköpmännen och den gemenare hopen

Anders Stendahl
Före Bergroth

Ralf Kauranen
Introduktion till fransk samhällsteori

Christer Lindholm
Kort, koncist och kritiskt om kapitalismen


Finsk Tidskrift 5 2016

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Vi och de andra

Kollegialt granskade artiklar

Claes Ahlund
”Finnen parar sig inte som andra”. Om poetisk metod och politisk ambition i Jerker Sagfors De döda kommer från Karelen

Essäer

Anders Björnsson
Mittpunkter

Elisabeth Morand
En resa genom Lettlands historia

Elisabeth Tegelberg
”Made in France” – ett omhuldat och slitstarkt varumärke

Granskaren

Andreas Häger
Religion, sekularisering och Guds död

Agneta Rahikainen
Karelen som idékomplex

Carl Johan Ljungberg
Ett svenskt Moskvasändebud ser tillbaka

Mari Lindman
En storvulen bok om världens icke-existens

Hugo Strandberg
Symptom på samtidens svårigheter


Finsk Tidskrift 3-4 2016

Tema: Litteratur

 Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Freja Rudels
Litteratur på liv och död

Essäer

Pias Maria Ahlbäck
Tillskuren tid. Prosaåret 2015

Jenny Jarlsdotter Wikström
Utan fäder och tilltro till mänskligheten. Poesiåret 2015

Mia Österlund
Böcker som brinner och brister. Barnboksåret 2015

Claes Ahlund
Om ett demoniserat Svenskfinland och om ond och god litteratur med utgångspunkt i Kaj Korkea-ahos Onda boken

Kasimir Sandbacka
Rosa Liksom: Fragmentarisk prosa i de stora berättelsernas spår

Lars Sund
Slav på romangalären

Ulrika Gustafsson
Sally Salminen, författarskapet, kritiken och litteraturhistoriens dåliga minne

Granskaren

Tatjana Brandt
Litteraturvetenskapens kris

Fredrik Hertzberg
Bertel Gripenberg – diktare i sin samtid

Roger Holmström
I brännpunkten mellan kyrkoliv och kultur

Kristina Malmio
Ett annat Norden

Maria Juusela
Splittring och sammanhållning – romanen som mångvetenskapligt material

Mia Franck
Tantblivandet och konsten att inte växa upp

Katarina Bernhardsson
Den psykiskt sjuka kvinnan som aktör


Finsk Tidskrift 2 2016

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Om tid och känsla

Kollegialt granskade artiklar

Claus Kruchov Madsen
Langdigtsbetegnelsen: en begrebsdiskussion i anledning af modtagelsen af Gösta Ågrens Centralsång (2013)

Essäer

Sabina Hadzibulic
(Jugo)nostalgi som minne, framtid och politik

Dag Anckar
Den förbjudna reformen

Yrsa Neuman
En teoretisk avhandling om filosofins metod

Granskaren

Ulrika Wolf-Knuts
Kvinnor i krigstid

Heini Hakosalo
Mångbottnade betydelser av sjukdom

Jonas Lagerström
Till kapitalismens försvar

Susan Sundback
Om de obemedlade på samhällets botten

Mia Österlund
Klarsynt motstånd i Astrid Lindgrens krigsdagböcker

Kirsi Tuohela
Människans psyke – vetenskapens mångtydiga sanning


Finsk Tidskrift 1 2016

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
En 140-åring i tiden

Kollegialt granskade artiklar

Lena Marander-Eklund
Kärleksfull och plikttrogen – hemmafrun som mor på 1950-talet

Essäer

Edith Keto
”Hvorfor kan vi ikke, hvad vi vil?” – Ibsens Når vi döde vågner ur ett Nietzscheanskt övermänniskoperspektiv

Mari Lindman
Arbete och den fria tiden

Tove Appelgren
För vad de behöver är vad vi behöver

Granskaren

Olli Lagerspetz
Den underbara handen

Maria Lassén-Seger
Hängiven och högaktuell satirstudie

Rabbe Forsman
Sibelius osynliga fläckar

Monica Ålgars
Projektet kroppen

Anna Möller-Sibelius
Polyfon biografi över Olof Enckell

Ulf Lindström
Aliyah, sändebud och politisk voyeurism