Utgivna nummer 2015

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer. Register 2015  Ladda ner registret som pdf Finsk Tidskrift 2015:7-8  Ladda ner numret som pdf Chefredaktör Jutta Ahlbeck Ordets makt Kollegialt granskade artiklar Yvonne Näsman, Anna Kasén, Lisbet Nyström & Katie Eriksson Dygd som begrepp inom caritativ vårdetik Essäer Jan Otto Andersson Marknaden och människan Sonja Grönblom … Fortsätt läsa Utgivna nummer 2015