Utgivna nummer 2015

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Register 2015

 Ladda ner registret som pdf

Finsk Tidskrift 2015:7-8

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Ordets makt

Kollegialt granskade artiklar

Yvonne Näsman, Anna Kasén, Lisbet Nyström & Katie Eriksson
Dygd som begrepp inom caritativ vårdetik

Essäer

Jan Otto Andersson
Marknaden och människan

Sonja Grönblom
Icke-vinstmaximerande organisationer och reformer av den offentliga sektorn

Anna Sörensson
Goda exempel på hållbar turism från turismföretagare i Europa

John Björkman
Rapport från undergångsfantasiernas Sverige

Granskaren

Liisa Lähteenmäki
Fräscht och slitet om ojämställdhet

Sune Jungar
Ukraina – ett land med komplex identitet

Jennica Thylin-Klaus
Kvinnor som delaktiga i förintelsen

Ylva Perera
På fest med Pusjkin, snor och mumintroll


Finsk Tidskrift 2015:6

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Finsk Tidskrift gör historia

Kollegialt granskade artiklar

Anna Möller-Sibelius
”Har de barn som byggt bomben?” Idyll och trauma i Claes Anderssons 1960- och 1970-talspoesi

Essäer

Thomas Rosenberg
Inför Åbo Akademis 100-årsjubiléum 2017. Anteckningar kring en debatt på 1970-talet

Elisabeth Tegelberg
Patrick Modianos värld och verk i ny belysning

Sven-Erik Klinkmann
Thomas Nydahls identitära projekt

Laszlo Vincze & Tom Moring
Framför den tvåspråkiga skärmen: svenskspråkigt tv-tittande bland finskspråkiga

Svante Lindberg
Om fäder, återkomster och skrivande i Michel del Castillos senare produktion

Granskaren

Christer Kuvaja
Gustav II Adolf och det nya Sverige

Barbro Schauman
Om kreativitet ur psykologiskt perspektiv

Tommy Jensen
Filosofen som hjälper oss återerövra argument

Ann-Charlotte Palmgren
Stadsplanering i flera tidsperspektiv

Vaula Meisalmi
Mångfasetterat om islamisk rätt


Finsk Tidskrift 2015:5

 Ladda ner numret som pdf

Tema: Flyktingskap

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Flyktingen har vi alltid bland oss

Essäer

Midiya Zahir Hatam
Min kamp till friheten och rättvisa

Östen Wahlbeck
Hemland, diaspora och flyktingars sociala integration

Antti Laato
Främlingar i den bibliska traditionen

Sonja Hellman
Kan man ändra tänkesätt i Finland? Reflektioner kring boken Kvinnor utan land

Nytte Ekman
Stympade själar

Christer Nilsson
Den fenomenala flykten från Auschwitz

Granskaren

Henrika Tandefelt
Osynliga och synliga män i historien

Rabbe Forsman
Historien och evigheten

Andreas Fagerholm
Europeisk samtidshistoria genom en reporters ögon

Fanny Ambjörnsson
Mångtydiga kvinnoerfarenheter från hemmet

Annika Lillrank
Inblickar i socialvårdens då, nu och framtid

Alexander Öhman
Gråa nyanser av mannen i svart


Finsk Tidskrift 2015:3-4

Tema: Litteratur

 Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Freja Rudels
Vad litteraturen kan

Essäer

Pia Maria Ahlbäck
När ord blir kropp i rum. Prosaåret 2014

Anna Möller-Sibelius
Marginalens möjligheter. Poesiåret 2014

Mia Österlund
Blomstrande barnbok. Barnlitteraturåret 2014

Gunnar D Hansson
Från Ragnar Lodbrok till datorkamper – funderingar kring en problematisk hjältetyp

Tintti Klapuri & Jenniliisa Salminen
Kulturella minnens rum i den ryska samtidslitteraturen: Jelena Tjizjovas Vremja zjensjtjin och Ljudmila Ulitskajas Zeljonyj sjatjor

Katarina Bernhardsson
Litteraturen möter medicinen: litteraturens plats inom medicinsk humaniora

Ralf Andtbacka
”Jag vill att dikten är en plats där allt kan hända”: om Martin Glaz Serups Romerska nätter och den relationella poesin

Claus Elholm Andersen
Mellem sandhed og løgn. Om Karl Ove Knausgårds Min kamp

Granskaren

Roger Holmström
Upphittade pärlor ur svensk 1900-talspoesi

Maria Jönsson
Drastiskt om 1970-talets kvinnolitteratur

Judith Meurer-Bongardt
Storstadslitteratur på finska

Maria Renman
En omstöpning av Södergranbilden

Kristina Hermansson
Om mat, mästares mästerlighet och annat


Finsk Tidskrift 2015:2

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Människan i världen

Essäer

Tage Kurtén
Det visionslösa universitetet

John Björkman
Louis Althusser: kommunist, mördare och underkastelsens filosof 19

Ylva Gustafsson
Beror autism på avsaknad av en theory of mind-mekanism?

Patrick Sibelius
Frihetens janusansikten och dålig filosofi

Thomas Karlsson
Nordisk alkoholpolitik i Europa

Granskaren

Dick Harrison
Ett mästerligt koncentrat av Finlands historia

Rabbe Forsman
Pacius – fyrfaldig mästare

Claus Stolpe
Läsvärt om utrikespolitikens historiska roll i USA

Sune Jungar
Ryssland från Alexander II till Putin


Finsk Tidskrift 2015:1

 Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Demokrati, frontminnen och gränsöverskridande berättande

Artiklar

Elisabeth Tegelberg
Strindberg över gränserna – om det obegränsade gränsöverskridandet

Staffan Himmelroos
Demokratiska innovationer och förutsättningar för ett kollektivt förnuft

Dag Anckar
Etnicitet och folkomröstningar

Christer Nilsson
Hur en finländsk tonåring upplevde andra världskriget

Mats Laurin
Den bortrövade pigan – en gestalt i nordiska länders folkliga sägner

Granskaren

Max Engman
Genealogi i Förenta Staterna

Mia Österlund
Illustrationskonst som tolkar och formger sin samtid

Pia Liljeroth
Hälsa, sjukdom och vård som kulturella fenomen

Maria Bäckman
Rum för förändring: En kvalitativ studie med förhinder