Utgivna nummer 2018

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 7-8 2018

Ladda ner numret som pdf
Chefredaktör Hanna Lindberg
Mångfald och kvalitet

Kollegialt granskade artiklar

Hanna Ylöstalo
Arielle Arielle. Man ropar efter henne. Arielle.” Ljudtext och rörliga medier i en novell av Monika Fagerholm

Essäer

Sirpa Kähkönen
Det immateriella arvet som inspiration

Panu Petteri Höglund
Vasilij Grossman – en oliktänkare mot sin vilja

Christian Braw
Evolutionens spjutspets?

Sabina Hadžibulić
Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige – etablering, organisation och mission

Martin Buber – Översättning och kommentar av Rita Nordström-Lytz
Råd till biblioteksbesökare

Heidi Höglund
Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Ekopoesi och parasitära processer

Kasper Braskén
Poeten som politiker – ”Supermänniskan” och extremnationalisten Gabriele D’Annunzio

Lars Edgren
Demokrati i komparativ belysning

Johan Ehrstedt
Bildande men ojämnt om hungersnödens historia


Finsk Tidskrift 6 2018

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att förstå samband och olikheter

Kollegialt granskade artiklar

Susanne Jungerstam & Maj-Helen Nyback
Äldres hälsa och känslan av att vara stark och inflytelserik

Essäer

Nora Hämäläinen
Den kluvna von Wright

Sven-Erik Klinkmann
Att glömma och minnas musik. En essä om ett radioprogram

Mikael Lindfelt
”Och en dag ska alla knän böjas” – ett teologi-dialogiskt montage om social orättvisa

Christopher M. Schmidt
Kultur och kognition – den språkvetenskapliga bron

Granskaren

Johanna Wassholm
Finland inför öppna alternativ

Christian Braw
Vänstervågens sena dyningar

Marie-Sofie Lundström
”De sade att jag var den yngsta, en föregångare!” En biografi över konstanärinnan Ellen Thesleff


Finsk Tidskrift 5 2018

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att resa i tid och rum

Kollegialt granskade artiklar

Marie-Sofie Lundström
Turistens blick. Finländska konstnärsresor i ”Orienten” från sent 1800-tal till andra världskriget

Essäer

Svante Lindberg
Emigranter och kosmopoliter i 1700-talets protestantiska Europa. Cahrles Étienne Jordan, Éléazar de Mauvillon och Johan Arckenholtz

Britt-Marie Villstrand
Att fostras i en företagarfamilj

Panu Petteri Höglund
Folkets heliga krig – notiser om sovjetrysk krigslitteratur

Granskaren

Sune Jungar
Ryssland – ”Vår Gamble Arffiende”

Bernt Österman
”Så enkelt är det, min käre Watson!” En bok om förståelsens fysiologiska och kulturella grunder

Matias Kaihovirta
Finlands sak är svår

Andreas Wikblad
Mot en mera internationell internationalism

Claus K. Madsen
Et Rimbereid-kompendium med perspektiver


Finsk Tidskrift 3-4 2018

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Det litterära landskapets genusmönster

Essäer

Vilhelmina Öhman
Myten om det manliga geniet är död.
Prosaåret 2017

Jenny Jarlsdotter Wikström
I ett förändrat Europa. Poesiåret 2017

Mia Österlund
”Det ska vara obegripligt hur det underbara sker.”
Prisregn och återväxt i 2017 års barnboksutgivning.
Barnboksåret 2017

Johanna Holmström
Gift dig inte med Rochester, Jane Eyre!

Claes Ahlund
Patriarkatets litterära konkurs
– den manliga författarrollen problematiserad
i fyra nyare finlandssvenska romaner

Julia Tidigs
Den finlandssvenska romanens många språk. En panorering

Claus K. Madsen
Det Udstraktes Poetik

Granskaren

Freja Rudels
Berättande och det möjligas räckvidd

Ulrika Gustafsson
Att samtala är ett sätt att leva

Fredrik Hertzberg
”Assitast assit” – kring antologin Poeter om poeter

Katarina Gäddnäs
Personligt och teologiskt utvecklande om det allra svåraste

Svante Lindberg
Det råa våldet och ungdomar som avrättar – skrämmande ämnen i svensk ungdomsbok sedda ur franskt perspektiv

Katja Sandqvist
Att hushålla och ge råd


Finsk Tidskrift 2 2018

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Dystopiska familjer och bräckliga samhällen

Kollegialt granskade artiklar

Pia Vuorio
”Hon har äntligen vaknat!”
Familjedynamik och maktförskjutning i 1970-talets ungdomsroman: Maria Gripes …ellen, dellen… och
Maud Reuterswärds Flickan och dockskåpet

Essäer

Jan Sundberg
Demokratins bräcklighet

Unto Vesa
Femtio år inom och för fredsforskningen.
Samtal med Peter Wallensteen

Olof Ehrenkrona
Finland – 100 år. Ett nordiskt under

Panu Petteri Höglund
Aleksandr Solzjenitsyns arv på tjugoförsta århundradet

Granskaren

Nana Blomqvist
En välgörenhetsmarknad som är till för sig själv

Johan Nikula
Knut Pipping – epigon och pionjär. Ett eftermäle

Jonas Ahlskog
Etikens roll i historieforskningen

Maria Normann & Jasmine Kelekay
Klassisk mainstream-kriminologi i ny förpackning


Finsk Tidskrift 1 2018

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
En väv av texter och sanningar

Kollegialt granskade artiklar

Olga Engfelt
Den litterära dialogens mekanismer:
Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten

Essäer

Lennart J. Lundqvist
På spaning efter betydelsen i nuet av den tid som flytt

Dag Anckar
Initialregimer – vilka, varför? En litteraturkommentar

Lars Djerf
Vilken funktion och vilket syfte har den arabiska texten i Klippdomen i Jerusalem?

Granskaren

Katarina Leppänen
Allt ljus på oss? Ett försvarstal för den
finlandssvenska mångfalden

Nils G. Holm
Kampen för icke-våld i en våldsfylld värld

Matias Kaihovirta
Det (o)problematiska politiska våldet och
arbetarrörelsens frammarsch

Inga Saikkonen
”Eurokrisen” och ändringar i Finlands EU-politik 80