Utgivna nummer 2022

Under året utges sex nummer varav ett är ett dubbelnummer. Ladda ner numret som pdf Finsk Tidskrift 1 2022 Chefredaktör Hanna Lindberg 100 år av bildning och utbildning   Essäer Janne Holmén Läroplikt för bildning? Jan Hellgren Kampen om röster och värderingar i den utbildningspolitiska diskussionen Jonas Ahlskog Därför borde vi bry oss om bildningens … Fortsätt läsa Utgivna nummer 2022