Utgivna nummer 2021

Under året utges sex nummer varav två är dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 1 2021

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tillväxt som ideal, krympning som realitet?

Essäer

Pekka Kettunen
Växande och krympande kommuner

Siv Sandberg
Allt det andra som gör en kommun till en kommun

Kenneth Nordberg
Vad gör lokala samhällen välfungerande?

Mats Wickström
Den svenska jorden i ljuset av en historisk nyröjning med finlandssvensk slagsida

Granskaren

Lars Hertzberg
Läsvärd levnadsteckning över en finlandssvensk ”grek”

Victoria Kotkamaa
Klusterverk: ett nytt begrepp på det litteraturvetenskapliga forskningsfältet

Lennart J. Lundqvist
Strålande tider, härliga tider, men det kostade på!

Matias Kaihovirta
Folkhemmets oroliga Stockholmsungdomar

Kasper Braskén
Renegater mellan kommunism och nazism

Kjell Andersson
Den unge Koivisto med intresse för Freud, Cole, Kropotkin och Jung

Finsk Tidskrift 2 2021

Chefredaktör Hanna Lindberg
Mot större samhälleliga klyftor

Kollegialt granskade artiklar

Yvonne Lindqvist
Det svenska översättningsfältet och det skönlitterära översättarkapitalet. 15 översättares arbete med nutida spansk-karibisk litteratur som exempel

Essäer

Lennart J. Lundqvist
Sverige – på nytt ett klassamhälle?

Panu Petteri Höglund
Vasilij Aksionov: stilsökare, romanförfattare och – profet?

Andrej Scheglov
Mästaren och Margarita på svenska. Anmärkningar beträffande översättningen av Michail Bulgakovs roman

Marja Lindberg
Att hålla sig flytande – finländska barnfamiljers välbefinnande under ekonomiskt svåra tider

Granskaren

Anna Möller-Sibelius
Som tornsvalan i toalettstolen – en lägesrapport om vår samtid

Karoliina Dahl
Religionsläskunnighet i det finländska samhället

Britt-Marie Villstrand
Christian Ludvig Hjelt – en mångsysslare i bokbranschen

Finsk Tidskrift 3-4 2021

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tid för kontemplation

Essäer

Maria Lassén-Seger
Debutantstarkt och manlighetsfixerat. Prosaåret 2020

Jenny Jarlsdotter Wikström
Alfabetets användning. Poesiåret 2020

Mia Österlund
Döden går omkring med skära kinder och talar med alla. Barnboksåret 2020

Heidi von Wright
Tänkt och släkt – en poetisk pusselessä om minnen, människor och platser

Sam Holmqvist
1900-talsmyten om Lasse-Maja. En kvantitativ jämförelse av 1900- och 2000-talsutgåvorna av Lasse-Majas självbiografi

Fredrik Hertzberg
Fejden kring Septemberlyran

Heidi Höglund
På spaning efter en poesididaktik

Granskaren

Ria Heilä-Ylikallio
Rykande aktuell bok om studentexamensprovet

Kristina Fjelkestam
Barn av sin tid

Kjell Andersson
Tikkanens personor

Claus K. Madsen
Modernismens voldsomme sider

Pärmbild: Heidi von Wright