Utgivna nummer 2014

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Register 2014

Ladda ner registret som pdf

Finsk Tidskrift 7-8 2014

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Ordkapital

Artiklar

Maxim Grigoriev
Arkeologen förvandlad till skelett

Fred Andersson
Konsten och dess värdesutbyte – en tom och parasitär form?

Dag Anckar
Författningar: gamla och nya

Leif Drambo
Välfärdssamhälle med mänskligt ansikte – ”en synvända”

Claus K. Madsen
Indskrivning – en postmoderne læsning af
Tomas Tranströmers Östersjöar

Granskaren

Thomas Rosenberg
Alma Söderhjelm, en sjutusan till kvinna

Christer Nilsson
Joseph Goebbels – ondskans krigspropagandist

Mia Österlund
Bilderboksfunkis, en stillsam revolt

Henrik Serup Christensen
Utbildning i demokratins tjänst


Finsk Tidskrift 6 2014

Tema: Universitetet

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Universitetet – autonomi, historia, gemenskap

Artiklar

Lars Kleberg
Kurt Johansson och den proletäre maskinpoeten Aleksej Gastev

Anders Ahlbäck
Från homosocial herrklubb till nyliberalt massuniversitet. Om nostalgiseringen av friheten och gemenskapen vid akademin

Solveig Bergman
Universitet i förändring – jämställdhet på undantag?

Mats Benner
Efterlyses: intellektuellt ledarskap av universiteten

Granskaren

Minna Uimonen
Traumatiserade soldater – ny krigshistoria om ett förtiget ämne

Östen Wahlbeck
Olikheternas Finland

Salla Peltonen
Feminism bortom poststrukturalismens paradigm: Toril Moi om kön, språk och filosofi

Johanna Danielsson
Fallet Heaven’s Gate


Finsk Tidskrift 5 2014

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Perifera perspektiv

Artiklar

Thomas Petersson
Horisonten oskyldigt blå

Sven-Erik Klinkmann
Jonas Thente och historien om det finlandssvenska

Christer Nilsson
Fasornas tid

Mats Börjesson
Konsten att vara kluven – skolinspektionens politiska kultur

Patrick Sibelius
Bortom moderniteten

Per Klingberg
Den vilsne visionären – om överflödet av mening i Gèrard Nervals Aurèlia

Granskaren

Lili-Ann Wolff
Filosofins didaktik

Malin Fredriksson
Radikalhögerns framväxt i Finland

Joel Mansikka
Religiösa element i vardaglig underhållning

Mia Österlund
I Tove Janssons trollkrets


Finsk Tidskrift 3-4 2014

Tema: Litteratur

Ladda ner numret som pdf

Från redaktionen
Litteraturfrossa

Artiklar

Pia Maria Ahlbäck
De flacka, de vackra och de (o)sakliga.
Prosautgivningen 2013

Anna Möller-Sibelius
”Livet är deg och uppfuckat. Nån måste ändra det.”
Finlandssvensk poesiöversikt 2013

Mia Österlund
Barnboksbarn av sin tid.
Bredd i utgivningen 2013

Heidi Grönstrand
Från flerspråkighetsforskning till enspråkighetsforskning?

Pia Heikkilä
Anna Bondestam – den egna spegelbilden och andras

Maria Jönsson
Ironiska, groteska och reparativa strategier i samtida feministisk seriekonst

Janina Orlov
När Sven Dufva försvann

Granskaren

Roger Holmström
Fem decennier finlandssvensk litteratur

Hanna Ylöstalo
Reportern möter den andra

Janina Öberg
Hyllning till den genuina bilderboken

Alexander Öhman
16 rader, ett liv?

Freja Rudels
Innovativt om flickan i fiktionen


Finsk Tidskrift 2 2014

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Världsangelägenheter

Artiklar

Emilia Breider & Anna-Greta Nyström
De unga och den tryckta dagstidningen – om attityder och framtiden

Tommy Jensen
Myten om hållbar utveckling

Hadle Oftedal Andersen
Edith Södergran og den skrivande ekstasen

Henrik Bergquist
Liberalismens bortglömda urkund

Elisabeth Tegelberg
Albert Camus och det algeriska arvet

Pia Sjöblom
Naturen och jag – om gymnasieungdomars förhållande till naturen

Granskaren

Risto Nurmela
Banbrytande forskning om nedtystade teman

Sune Jungar
Finland i Sovjets skugga

Malena Björkgren
Internationell feministisk teologi presenterad på svenska


Finsk Tidskrift 1 2014

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Omväxlande språkkulturer

Artiklar

Harry Lönnroth
”Språket gör sitt till” – om tvåspråkighetens dynamik i en (f)inlandssvensk släktkrönika

Patrick Sibelius
Att tänka utanför boxen

Peter Landelius
Bildstormarens bilder (El iconoclasta icónico)

Anders Björnsson
Den humanistiska utmaningen

Jessica Aspfors
Nya lärares röster om den första tiden i yrket

Andreas Fagerholm
Några anteckningar kring partiforskningens tillstånd och framtidsutsikter

Granskaren

Mats Wickström
Kunskapsmättat om migration och integration från en svensk horisont

Christer Nilsson
När kronprinsen mötte kejsaren

Christian Braw
Så tänkte man på Per Brahes tid

Johan Stén
Den hemlighetsfulla Venus