Utgivna nummer 2019

Finsk Tidskrift 1 2019

Chefredaktör Hanna Lindberg
Perspektiv på miljö och klimat

Essäer

Laura Hollsten
Miljöhistoria – Big History eller små berättelser om människan och naturen?

Carina Keskitalo
Att genomföra klimatanpassning. Från EU- till lokal nivå

Michel Rouleau-Dick
Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring

Elisabeth Tegelberg
Tillbaka till Reims – Några reflektioner kring en självbiografisk text med sociologiska förtecken

Granskaren

Stefan Norrgård
Klimat och väder i världens historia

Camilla Kronqvist
Får filosofer vara roliga?

Kirsti Suolinna
Rebellen Rafael Karsten

Johan Stén
Darwins kamp med Gud

Anders Björnsson
Tigandets mantel runt Lemberg

Matias Kaihovirta
Lätt om den nutida vänstern, populismen och nationalismen