Utgivna nummer 2013

Under året utgavs åtta nummer varav två var dubbelnummer.


Register 2013

Ladda ner registret som pdf

Finsk Tidskrift 7-8 2013 Tema: Flickor

Ladda ner numret som pdf

Redaktionen
Flickor i fokus

Artiklar

Mia Österlund
Skönlitteraturens flicklaboratorium. Nedslag i samtidens flickskildring

Kajsa Widegren
Flickans tid, flickforskningens tid

Bodil Formark
Fältanteckningar om magasinerade flickminnen och ett ambivalent tjejblivande

Anna-Karin Frih
Den ”normala” flickan i hälsoundersökningar från 1800-tal till 2000-tal

Anna Johansson
Postfeministisk störning på nätet? Om digitaliserad sjuklighet och unga femininiteter

Granskaren

Jenny Wikström
Den stackars kroppen

Lotta Palmgren
Att lokalisera och situera känsla

Freja Rudels
På skeva flickors villkor

Katarina Leppänen
Aino Kallas liv och författarskap fortsätter fascinera

Katrina Åkerholm
Marginalisering och möjlighet – om språk och genus i barnlitteratur


Finsk Tidskrift 6 2013

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Det blinda ögat

Artiklar

Rabbe Forsman
Smedjan som kallnade – Jean Sibelius och tystnaden på Ainola

Dag Anckar
Röstplikt – bra eller illa?

Bernt Österman
Smekmånad – en essä om förälskelse baserad på Walentin Chorells trilogi om Seija och Jupp

Johanna Granlund
”Låt oss nu odla vår trädgård” – om självhushållning som alternativ livsstil

Toni Tuomainen
Ormen lurade mig, och jag åt – kvinnoskildring i fyra berättelser av Isaac Bashevis Singer

Christel Sundqvist
Kunskapsmöten i mångfaldens skola

Granskaren

Charlotte Vainio
Frälseänkor som vill bli fruar

Erik Hallstensson
Utsikt över oredan


Finsk Tidskrift 5 2013 Tema: Idrott

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Idrott, ideal och utopi

Artiklar

Mikael Lindfelt
Kampen om idrottens samhällsnytta – några iakttagelser

Jan Wickman
Nationella hjältar som sexobjekt?

Antti Laine
Landskampen Finland–Sverige i kvällstidningars sportjournalistik

Kenth Sjöblom
”… Styrka båtar föga, der vett ej finns” – Helsingfors Gymnastikklubbs kamp för den mångsidiga idrotten under sent 1800-tal

Judith Meurer-Bongardt
Varför Hagar Olsson? Varför utopi?

Granskaren

Mia Österlund
Barnet, förpackningen och konsumtionen

Ingrid Nylander
Islam i dagsaktuella debatter

Svante Lundgren
Sionismen i kris

Jonas Kujanpää
Liv och död – en tibetansk uppfattning


Finsk Tidskrift 3-4 2013 Tema: Litteratur

Ladda ner numret som pdf

Gästredaktör Mia Franck
Skrivet utanför ramen

Artiklar

Pia Ahlbäck
Bokåret 2012: En litterär fotosyntes

Mia Österlund
Fantasy, tolerans och brokighet i barnboken anno 2012

Anna Möller-Sibelius
Vad är dikten gjord av? Finlandssvensk poesiöversikt 2012

Sara Kärrholm
Den kvinnliga detektivens kropp

Claes Ahlund
Läsning? Litteratur? Litteraturvetenskap?

Nina Othman
Att piffa upp sig med hjälp av humaniora. Litteraturteori och kognitionsteori i helig förening

Siv Storå
På spaning efter den far som dött. Ett ledmotiv i Ulla-Lena Lundbergs författarskap

Granskaren

Roger Holmström
Kritiken som gensvar

Katarina von Numers-Ekman
Flerstämmig festskrift om barnlitteratur

Margaretha Ullström
En europeisk intellektuell – Ronny Ambjörnsson om Ellen Key


Finsk Tidskrift 2 2013

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Bland flygande tefat och andra ideologier

Artiklar

Lars-Eric Jönsson
Psykiatrin satt under press. Debatter och diskussioner med utgångspunkt i skandinaviska romaner och självbiografier

Thomas Denk
Politisk kultur – om politikens psykologiska grund

Svante Lundgren
Judisk historiografi och israelisk identitetspolitik

Jörgen Scholz
Socialistiska förebilder för läsarna. Jämlikt tilltal i Erwin Strittmatters barnbok Tinko

Hans Rosing
Ufo – en modern myt

Granskaren

Ann-Catrin Edlund
I erfarenhetens gränsland. Om levnadsberättelse och identitet

Mika Helander
Orka, orka! Om att jobba och må bra

Johanna Granvik
Helgon genom tiderna

Ville Mantere
Religionsfilosofiska frågeställningar


Finsk Tidskrift 1 2013

Ladda ner numret som pdf

Chefredaktör Jutta Ahlbeck
Moralisk ekonomi

Artiklar

Petter C. Björk
Åbo Akademi, humaniora och ekonomi – ett sammandrag av debatten 2012

Catharina Groop
Diffusa konturer – utmaningarna med att definiera, mäta, upptäcka och bekämpa korruption

Else-Britt Kjellqvist
Skam

Mats Bergqvist
Utrikespolitik och moral

Granskaren

Felicia Nybergh
Välfärdssamhälle – utopi eller verklighet?

Galal Badawi
Förtryck och revolutionära åtgärder

Robin Korsström
Edith Södergrans personifierade diktjag