Utgivna nummer 2018

Under året utges sex nummer varav två är dubbelnummer. Finsk Tidskrift 7-8 2018 Chefredaktör Hanna Lindberg Mångfald och kvalitet Kollegialt granskade artiklar Hanna Ylöstalo ”Arielle Arielle. Man ropar efter henne. Arielle.” Ljudtext och rörliga medier i en novell av Monika Fagerholm Essäer Sirpa Kähkönen Det immateriella arvet som inspiration Panu Petteri Höglund Vasilij Grossman – … Fortsätt läsa Utgivna nummer 2018