Utgivna nummer 2020

Under året utges sex nummer varav två är dubbelnummer.

Finsk Tidskrift 1 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
Historia i nuet

Essäer

Ulf Zander
Historiens mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk

Sanna Lillbroända-Annala
Att förädlas till ett kulturarv. Kulturarvifieringen av historiska stadsmiljöer

Andreas Grandberg
Konkurrerande berättelser – om nationell historieskrivning och lokala behov

Ylva Grufstedt
Handling i och omkring historiska datorspel – några tankespår om digitala spel, historiekultur och aktörskap

Cecilia Trenter
Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar som kulturellt minne

Granskaren

Carina Nynäs
Gud skapade – Linnaeus ordnade

Niklas Rapo
Axplock ur historien med erfarenhet som ledord

Anders Björnsson
Greta i grävartagen, med basker och kavaj

Hélena Regius
Bland människoätarna på Nya Guinea – den komplexa frågan om rituell kannibalism


Finsk Tidskrift 2 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
Då världen håller andan

Kollegialt granskade artiklar

Oscar Winberg
Bortom polarisering. Kongressen och Spiro Agnews angrepp på media

Essäer

Natan Elgabsi
Postmodernismens många skepnader

Anders Persson
Gustaf Melander – den finska fysikens Snellman

Panu Petteri Höglund
Scifibröderna Strugatskij

Sara Cederberg
Kampen om kulturen

Granskaren

Guy-Erik Isaksson
Demokratins utmaningar

Matias Kaihovirta
Tammerfors historia i en global kontext

Lennart J. Lundqvist
Finlands sak var svår

Ralf Lillbacka
Ett valhänt försök att kidnappa demokratibegreppet


Finsk Tidskrift 3-4 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
På jakt efter trygghet och skräck

Essäer

Mathilda Larsson
När omvärlden sviker. Prosaåret 2019

Jenny Jarlsdotter Wikström
Elchocker och metapoesi. Poesiåret 2019

Mia Österlund
Än leker ett barn i höstens gråa rök. Barnboksåret 2019

Karin Erlandsson
Rid, Karin, rid! Om att läsa böcker och falla av hästar

Björn Sundmark
Barnlitteratur och rädsla. Om konsten att skrämma barn

Katarina Båth
Litterär ironi och humor. En omvänd väg till öppenhjärtlighet

Mia Österlund
Barnets tid som lektid, djuptid, sjuktid. Acceleration, deceleration och resonans i Jenny Lucanders bilderböcker

Granskaren

Freja Rudels
Brev i bredd

Anna Forssberg
Sally Salminen – omförhandlad till sitt rätta värde

Simon O. Pettersson
Postmodernismens undflyende väsen

Claus K. Madsen
Et bud på en karakteristik af samtidsdigtningen

Helene Ehriander
Till den marginaliserade litteraturens försvar

Olle Widhe
Författaren mot strömmen