Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Djupdykning i det förflutna.

Finsk Tidskrift 7-8 2019

Chefredaktör Hanna Lindberg
Djupdykning i det förflutna

Kollegialt granskade artiklar

Victor Wilson
Den nationella vetenskapens funktion. John Gardberg mellan vetenskapen, politiken och lokalsamhället

Essäer

Tobias Berglund
”The American Connection”. Den finskamerikanska diasporan och den finska socialismens vägval 1917–1938

Eva Costiander-Huldén
Att anlägga en trädgård – några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling

Panu Petteri Höglund
Om språkvården eller dess frånvaro i det gäliska Irland

Patrick Sibelius
Antikrist och Mona Lisa

Elina Takala
Om solen, regnet och tron

Linnéa Henriksson
Ger uppdraget åsikten?

Granskaren

Lennart J. Lundqvist
”Det skulle inte skada med lite mer svenskt tänk!”

Anders Björnsson
Skallmätare och smakdomare

Simon O. Pettersson
Fängslande om svensk humorist