Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Gränsöverskridning och nya perspektiv.

Finsk Tidskrift 6 2019

Chefredaktör Hanna Lindberg
Gränsöverskridning och nya perspektiv

Kollegialt granskade artiklar

Tomi Riitamaa
”Röster från andra sidan Bottenhavet”. Metodologisk nationalism och finlandssvensk litteratur i sverigesvensk litteraturhistoria

Essäer

Sven-Johan Spånberg
Walt Whitman – elegins diktare

Christian Braw
Ett sanningsord uppväger hela världen

Åsa Slotte
Det etiska sjukdomsbegreppet – ett nytt sätt att förstå vårdidén

Granskaren

Lauri Karvonen
En ojämn bok om Europas kris

Freja Rudels
Djupdykning i dammet

Marko Lamberg
Etnografiskt översiktsverk över Värmlands skogsfinnar

Johan Ehrstedt
Empirins olidliga lätthet – den nya antologin om nödåren 1867–1868