Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: På jakt efter trygghet och skräck.

Finsk Tidskrift 3-4 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
På jakt efter trygghet och skräck

Essäer

Mathilda Larsson
När omvärlden sviker. Prosaåret 2019

Jenny Jarlsdotter Wikström
Elchocker och metapoesi. Poesiåret 2019

Mia Österlund
Än leker ett barn i höstens gråa rök. Barnboksåret 2019

Karin Erlandsson
Rid, Karin, rid! Om att läsa böcker och falla av hästar

Björn Sundmark
Barnlitteratur och rädsla. Om konsten att skrämma barn

Katarina Båth
Litterär ironi och humor. En omvänd väg till öppenhjärtlighet

Mia Österlund
Barnets tid som lektid, djuptid, sjuktid. Acceleration, deceleration och resonans i Jenny Lucanders bilderböcker

Granskaren

Freja Rudels
Brev i bredd

Anna Forssberg
Sally Salminen – omförhandlad till sitt rätta värde

Simon O. Pettersson
Postmodernismens undflyende väsen

Claus K. Madsen
Et bud på en karakteristik af samtidsdigtningen

Helene Ehriander
Till den marginaliserade litteraturens försvar

Olle Widhe
Författaren mot strömmen