Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Ideologi och praktik.

Finsk Tidskrift 2 2019

Chefredaktör Hanna Lindberg
Ideologi och praktik

Kollegialt granskade artiklar

Mikko Lagerspetz
Är en konservativ samhällsteori möjlig? Sociologiska och kunskapsteoretiska perspektiv

Essäer

Lennart J. Lundqvist
På spaning efter betydelsen framåt av populismens rörelser i nuet

Dag Anckar
Till frågan om folkinitiativ

Martin Högstrand
Om förtroende och samspel i klassrummet. Några sociologiska aspekter på matematikundervisningen

Granskaren

Lars Westerlund
Finländarnas vikingatåg

Sofia Simelius
”Konsten är för stor för mig, men ändå är lifvet för stort för mig.” En biografi över konstnären Sigrid Schauman

Nana Blomqvist
En öppning för forskning i pojkskap och maskulinitet

Ann-Charlotte Palmgren
En samling autoetnografi

Victor Wilson
Kolonialhistorisk syntes av det regionala slaget