Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Förmedling och mottagande.

Finsk Tidskrift 7-8 2020

Chefredaktör Hanna Lindberg
Förmedling och mottagande

Kollegialt granskade artiklar

Elisabeth Geiger Poignant
Internationella författarsamtal som en arena för spridning av översatt litteratur i Sverige – historik och praktik

Julia Tidigs
Sett att läsa? Felskrivningens poetik och läsarens arbete i Peter Mickwitz Leksikon

Essäer

Nils Erik Villstrand
Spåret som möjliggör – exemplet Österbotten

Marika Kivinen
Rarahu – att spåra kolonial historia genom en sång

Thomas Rosenberg
Vad – och framför allt vem – är ”rätt” i Svenskfinland? Med anledning av Tage Kurténs essä om att skriva fiktion på finlandssvenska

Granskaren

Jutta Ahlbeck
Född psykopat och historien om en diagnos

Pekka Kettunen
Hur borde man förhålla sig till skogen?

Janne Väistö
Det svenska i Finland – Bekant eller främmande?

Svante Lindberg
Läsvärt om de romanska språkens närvaro vid svenska universitet