Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Tillgång till kultur och vetenskap i Svenskfinland

Finsk Tidskrift 6 2021

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tillgång till kultur och vetenskap i Svenskfinland

Essäer

Andreas Fagerholm
Pandemin och demokratin

Kerstin Romberg
Rösterna i den sena timmen. Bo Carpelans undergångsroman från 1971

Patrick Sibelius
Konservativ eller progressiv, än sen?!

Lennart J. Lundqvist
Sverige som inte var med i kriget

Hanna Lahdenperä
Att ställa den skönlitterära texten i förgrunden

Granskaren

Matias Kaihovirta
Empatisk arbetarhistoria om judiska Bund i efterkrigstidens Sverige

Anna Forssberg
Nya öppningar om litteraturens kunskapsalstrande

Andreas Granberg
Blivande akademiker som propagandamakare

Hanna Lindberg
Från vaggan till graven med hälsan i behåll – Folkhälsan 100 år