Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Tid för kontemplation

Finsk Tidskrift 3-4 2021

Chefredaktör Hanna Lindberg
Tid för kontemplation

Essäer

Maria Lassén-Seger
Debutantstarkt och manlighetsfixerat. Prosaåret 2020

Jenny Jarlsdotter Wikström
Alfabetets användning. Poesiåret 2020

Mia Österlund
Döden går omkring med skära kinder och talar med alla. Barnboksåret 2020

Heidi von Wright
Tänkt och släkt – en poetisk pusselessä om minnen, människor och platser

Sam Holmqvist
1900-talsmyten om Lasse-Maja. En kvantitativ jämförelse av 1900- och 2000-talsutgåvorna av Lasse-Majas självbiografi

Fredrik Hertzberg
Fejden kring Septemberlyran

Heidi Höglund
På spaning efter en poesididaktik

Granskaren

Ria Heilä-Ylikallio
Rykande aktuell bok om studentexamensprovet

Kristina Fjelkestam
Barn av sin tid

Kjell Andersson
Tikkanens personor

Claus K. Madsen
Modernismens voldsomme sider

Pärmbild: Heidi von Wright