Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: 100 år av bildning och utbildning

Finsk Tidskrift 1 2022

Chefredaktör Hanna Lindberg
100 år av bildning och utbildning

 

Essäer

Janne Holmén
Läroplikt för bildning?

Jan Hellgren
Kampen om röster och värderingar i den utbildningspolitiska diskussionen

Jonas Ahlskog
Därför borde vi bry oss om bildningens frihet

Birgit Schaffar
Slöjd och filosofi – de viktigaste skolämnena för en hållbar framtid

Carl Johan Ljungberg
Klemens Metternich och den europeiska restaurationen

Granskaren

Cecilia Gustafsson
Att göra de marginaliserade synliga

Anastasia Lapintie
Vem är den finländska fången?

Lennart J. Lundqvist
Vem bär ansvaret för Dag Hammarskjölds död i ”mörkrets hjärta”?

Maria Ackrén
Det autonoma handlingsutrymmet för fallet Åland

Anna Sundelin
500 år av matglädje