Senaste nummer

Chefredaktör Hanna Lindberg: Att förstå samband och olikheter.

Finsk Tidskrift 6 2018

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att förstå samband och olikheter

Kollegialt granskade artiklar

Susanne Jungerstam & Maj-Helen Nyback
Äldres hälsa och känslan av att vara stark och inflytelserik

Essäer

Nora Hämäläinen
Den kluvna von Wright

Sven-Erik Klinkmann
Att glömma och minnas musik. En essä om ett radioprogram

Mikael Lindfelt
”Och en dag ska alla knän böjas” – ett teologi-dialogiskt montage om social orättvisa

Christopher M. Schmidt
Kultur och kognition – den språkvetenskapliga bron

Granskaren

Johanna Wassholm
Finland inför öppna alternativ

Christian Braw
Vänstervågens sena dyningar

Marie-Sofie Lundström
”De sade att jag var den yngsta, en föregångare!” En biografi över konstanärinnan Ellen Thesleff