Senaste nummer

Finsk Tidskrift 1 2023

Chefredaktör Hanna Lindberg
Känslor i politik, samhälle och vetenskap

Essäer

Jussi Jylkkä
Hur känns det att existera? Klyftan mellan medvetande och vetenskap

Kanerva Kuokkanen
Känslor och rationalitet i politik och offentlig förvaltning

Nana Blomqvist
Förnuftets och känslornas plats i den patriarkala logiken

Karin Sandell
Kreativt hat på nätet

Mika Helander
Bubbel och sammanhållning – small talkens anatomi

Granskaren

Salla Aldrin Salskov
Den vita feminismens kritiker

Lennart J. Lundqvist
Yttrande- och tryckfriheten – en dragkamp mellan censur och frihet

Victor Wilson
Gränstraktskolonialismen i finsk historia

Heidi Kurvinen

En balanserad tidsbild av decennieskiftet 1970

Sture Lindholm
En röd idealist – Allan Wallenius i världskommunismens tjänst