Redaktion

Finsk Tidskrifts redaktion

Ansvarig chefredaktör:
          Hanna Lindberg, FD, historia, Tammerfors universitet, Tammerfors, Hanna.Lindberg(a)abo.fi

Redaktionssekreterare:
          Ann-Charlotte Palmgren, PD, genusvetenskap, Åbo Akademi, Åbo, Ann-Charlotte.Palmgren(a)abo.fi

 

Redaktionen kan kontaktas per e-post: finsktidskrift(a)abo.fi

Post till redaktionen sänds till:

Finsk Tidskrift
Åbo Akademi, Arken
Fabriksgatan 2
FIN-20500 Åbo
Finland

Redaktionsråd för Finsk Tidskrift:

 • FD Pia Maria Ahlbäck, docent, universitetslektor i litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Åbo
 • FD Martina Björklund, professor i ryska språket och litteraturen,
  Åbo Akademi, Åbo
 • FD Mats Börjesson, professor vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
 • ED  Nina Kivinen, universitetslektor i organisation och ledning, Handelshögskolan, Åbo Akademi, Åbo
 • Else-Britt Kjellqvist, poet, författare och psykoanalytiker, Stockholm
 • FD Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi, Åbo
 • TD Tage Kurtén, emeritusprofessor i systematisk teologi, företrädesvis teologisk etik med religionsfilosofi, Åbo Akademi, Åbo
 • FD Kristina Malmio, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Helsingfors
 • FD Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
 • FD Ulrika Wolf-Knuts, emeritusprofessor i nordisk folkloristik, kansler för Åbo Akademi (2015-), Åbo