Redaktion

Finsk Tidskrifts redaktion

Ansvarig chefredaktör:
          Hanna Lindberg, FD, historia, Tammerfors universitet, Tammerfors, Hanna.Lindberg(a)abo.fi

Redaktionssekreterare:
          Emil Kaukonen, FM, historia, Åbo Akademi, Åbo, Emil.Kaukonen(a)abo.fi

 

Redaktionen kan kontaktas per e-post: finsktidskrift(a)abo.fi

Post till redaktionen sänds till:

Finsk Tidskrift
Åbo Akademi, Arken
Fabriksgatan 2
FIN-20500 Åbo
Finland

Redaktionsråd för Finsk Tidskrift:

  • FD Pia Maria Ahlbäck, universitetslärare i litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Åbo
  • FD Martina Björklund, forskningsledare i ryska språket och litteraturen,
    Åbo Akademi, Åbo
  • FD Mats Börjesson, professor vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
  • ED  Nina Kivinen, universitetslärare i organisation och ledning, Handelshögskolan, Åbo Akademi, Åbo
  • Else-Britt Kjellqvist, poet, författare och psykoanalytiker, Stockholm
  • FD Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi, Åbo
  • TD Tage Kurtén, emeritusprofessor i systematisk teologi, företrädesvis teologisk etik med religionsfilosofi, Åbo Akademi, Åbo
  • FD Kristina Malmio, docent, ansvarig forskare i projektet Senmodern spatialitet i
    finlandssvensk prosa 1990-2010 (HU/SLS) samt universitetslektor i
    nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Helsingfors
  • FD Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
  • FD Ulrika Wolf-Knuts, emeritusprofessor i nordisk folkloristik, kansler för Åbo Akademi (2015-), Åbo