Medverka

Vill du medverka i Finsk Tidskrift?

Finsk Tidskrift publicerar kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, essäer och recensioner inom ett brett spektrum av ämnen (kultur, ekonomi, politik, historia, teologi, konst etc.).  Finsk Tidskrift ligger på nivå 1 i Publikationsforums (JUFO:s) klassificering av publikationskanaler.

Redaktionen välkomnar manuskript inom alla de ovan angivna genrerna. Finsk Tidskrift strävar efter att publicera material som:

  • Vidgar den vetenskapliga diskussionen
  • Ger ett fördjupat perspektiv och bidrar till reflektion
  • Granskar samtid och historia på ett kritiskt sätt
  • Har relevans

Den tänkande människan står i centrum i vår tidskrift. Vi tror att hon är engagerad, att hon vill väcka andra till eftertanke och att hon uppskattar dialog!

Till redaktionen beställer vi kontinuerligt in recensionslitteratur. Kanske någon av dessa böcker intresserar dig. Du kan även tipsa oss om litteratur som borde recenseras och vi kan kontakta förlag för din räkning ifall du vill recensera något i Finsk Tidskrift.

Sänd gärna in dina förslag till vetenskapliga artiklar, essäer och recensioner till Finsk Tidskrift för publicering. Du når ut med dina tankar till en stor skara prenumeranter och läsare.

Information för skribenter

Om kollegial granskning