Granskarens höstseminarium 8.11.2018: Fyra inblickar i miljön

Miljön, vår omgivning, klimatförändringar samt lokala och globala processer är konstant på tapeten. Granskarens kulturseminarium 2018 behandlade miljön ur ett flertal perspektiv. Vad betyder miljön inom fälten historia, filosofi, politik och juridik?

Thomas Wallgren: Hållbar utveckling – ett kritiskt filosofiskt perspektiv

Carina Keskitalo: Att genomföra klimatanpassning: från EU- till lokal nivå

Laura Hollsten: Miljöhistoria – Big History eller små berättelser om människan och naturen

Michel Rouleau-Dick: Climate change and climate refugees: international law in a changing world

Musik

Bidragen publicerades i Finsk Tidskrift 1/2019.